Waarden

Onze waarden zijn de fundamenten waarop wij samen, medewerkers en bedrijfsleiding van SAVACO, onze toekomst bouwen.

Respect & integriteit

We denken en handelen op een faire, eerlijke en ethische manier, tussen medewerkers onderling, tussen medewerkers en bedrijfsleiding, en in al onze externe contacten met klanten, leveranciers, en andere business partners. Wederzijds respect en integriteit zijn het uitgangspunt in onze omgang met al onze stakeholders.

Openheid & erkentelijkheid

We communiceren open en transparant over wat we doen, omdat we ervan overtuigd zijn dat kennisdeling betrokkenheid stimuleert. We luisteren naar wat er in onze omgeving leeft, we staan open voor de ervaringen en ideeën van anderen, en we zijn erkentelijk voor wat anderen bijdragen.

Teamwork & uitmuntendheid

We leggen de lat voor onszelf hoog. We vertrouwen elkaar, we werken samen en ondersteunen elkaar, met de nodige portie fun, omdat we samen onze grenzen echt kunnen verleggen, en daardoor de verwachtingen kunnen overstijgen, die onze klanten en onze collega’s in ons stellen.

Efficiëntie & resultaatgerichtheid

We zijn permanent op zoek naar de meeste effectieve en efficiënte manieren om onze klanten te bedienen. We zijn gedreven om de beste resultaten te bereiken.

Creativiteit & engagement

We moedigen diversiteit aan, stimuleren elkaars creativiteit, en zijn vindingrijk in onze permanente zoektocht naar innovatieve manieren van denken en handelen. We engageren ons voluit in de dingen die we doen, en nemen er ook de volle verantwoordelijkheid voor op.

Ontplooiing & collegialiteit

We staan samen in voor een omgeving waarin iedereen optimale ontplooiingskansen krijgt en opneemt. We werken in een sfeer van collegiale verbondenheid, die ervoor zorgt dat iedereen graag bezig is met zijn job, en zo het beste van zichzelf kan geven.


Share/Save/Bookmark