Data Platform Consulting

Data is het nieuwe goud, maar het ontginnen vergt een diepgaande kennis van technologieën en analysemodellen, connectiviteit en platformen. Savaco's experts ondersteunen u in het opstellen van een doordachte, toekomstgerichte datastrategie voor uw bedrijf: van het bepalen van uw data roadmap tot het uittekenen van uw data-architectuur op maat.

Scoping Study

Wat kan de uitwerking van een data use case voor uw bedrijf betekenen?

Aan de hand van een analyse brengen Savaco's data scientists een potentiële data-oplossing voor u in kaart. We beginnen met het in kaart brengen van de "as-is" datastromen en requirements. Hierna maken we een technische aanbeveling voor het dataplatform samen met een budget & roadmap die tot slot samen met u worden verfijnd.

Data Maturity & Roadmap

Hoe wil/kan uw bedrijf groeien op het vlak van datamaturiteit?

Er wordt een blueprint gemaakt van hoe op vandaag data wordt verzameld en hoe analyses worden opgemaakt. Op basis hiervan helpen wij nadenken welke data-oplossingen kunnen ingezet worden om te verbeteren op gebied van data-opslag, data security en analytics.

Data Platform Architecture

Welke zijn de meest geschikte componenten voor uw datanoden?

We tekenen een data-architectuur uit op basis van concrete vereisten en doen aanbevelingen rond de geschikte technologische componenten.

Data Governance

Welke afspraken zijn er te maken rond databeheer?

Welke data moet op welke manier worden beheerd? Wie heeft 'ownership' over die gegevens en welke rollen moeten hierbij ingevuld worden? Savaco's data-experts helpen u om hieromtrent de juiste afspraken vast te leggen in processen en procedures.

Savaco beter leren kennen?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We maken graag tijd voor u vrij.

Contact opnemen