PTC Windchill

PTC Windchill is een krachtige Product Lifecycle Management (PLM) oplossing en beheert alle data en processen tijdens de volledige levencyclus van uw producten: van het concept over de uitwerking en de productie ervan, via de service na verkoop tot en met de uitfasering uit de markt. Door dit 'centrale punt van informatie' kunt u betere producten sneller op de markt brengen, tegen een lagere kostprijs en neemt u tijdens de volledige levenscyclus goed onderbouwde beslissingen, die steunen op real time, up to date informatie.

PTC Windchill voor Product Lifecycle Management

Windchill helpt u deze doelstellingen bereiken als centrale bron voor al uw productinformatie. De vier pijlers van Windchill:

1. Windchill verzamelt data voor u
Door zijn vele standaard integraties met zowel MCAD, ECAD als Office, wordt Windchill uw “Single source of truth”. Alle documenten vinden hun plaats in Windchill: schetsen, 3D modellen, berekeningen, 2D tekeningen, illustraties, foto’s, electrische schema’s, product specificaties, analyses, …

2. Windchill structureert uw data
Windchill helpt u bij het structureren van uw data, zodat u er alles gemakkelijk terugvindt: Products / Libraries, artikel – document relatie, versies, stukkenlijsten, where used, saved as, … Deze structuren worden automatisch opgebouwd met een minimum aan gebruikers interactie.

3. Windchill ondersteunt het werken in teamverband
Niet alleen zorgt Windchill voor een betere communicatie binnen een afdeling, tussen afdelingen en met andere stakeholders in het product lifecycle proces, Windchill staat ook in voor de “rechten en plichten” die iedereen heeft binnen een product. Door het gebruik van rollen binnen een product krijgt een persoon bepaalde rechten in de database, en worden taken toebedeeld.

4. Windchill begeleidt uw bedrijfsprocessen
Elk object (bvb een document) heeft een lifecycle. Deze geeft aan hoe matuur dit document is, dus in welke fase van zijn leven dit document zich bevindt. Workflows begeleiden de processen die lopen rond product ontwikkeling.

Betere communicatie vermijdt misverstanden

Eén enkele bron van informatie voor alle afdelingen

Snel data terugvinden door een duidelijke structuur

Minder fouten door eenduidige informatie

Zekerheid over status, versie en beveiliging

 

Ontdek PTC Windchill 11

Meer weten over onze CAD & PLM oplossingen?

Neem contact met ons op en we maken graag tijd voor u vrij.

Contact opnemen