Savaco Modules voor Creo Elements Direct

Dankzij de Savaco modules voor Creo Elements/Direct Model Manager benut u de kracht van Model Manager nog beter. Heel wat taken verlopen automatisisch waardoor u heel wat minder tijd spendeert aan “non value added” werk. U kan voortaan focusen op wat er echt toe doet: innovatieve producten ontwikkelen. 

Creo Elements/Direct Batch Manager

Print in batch een stapel tekeningen af. Tijdens het printen kunnen verschillende projectspecifieke gegevens automatisch op de tekening geplaatst worden, dit in samenwerking met de Report Builder.

Exporteer 3D modellen en 2D tekeningen uit Model Manager in verschillende formaten naar het file systeem. Op die manier kan u de gegegens ter beschikking stellen van externe partijen, zoals klanten of leveranciers. 

  • Voorbeelden 3D output: .pkg (Modeling Package Files), .step, .iges
  • Voorbeelden 2D output: .pdf, .dxf, .dwg

De batch acties zijn volledig geïntegreerd in Model Manager. Binnen uw vertrouwde werkomgeving kan u moeiteloos batch acties starten. Al het werk gebeurt op de achtergrond op de server, zodat u verder kan werken aan uw ontwerp. De acties kunnen ook gestart worden vanuit een extern systeem, bijvoorbeeld een logistiek pakket (ERP). De gebruiker kan verwittigd worden als de batch actie (bijvoorbeeld het afdrukken van een aantal tekeningen) klaar is. 

Creo Elements/Direct Query Manager

Laat u toe om vanaf een specifiek object (artikel, 3D model, drawing) een zoekopdracht te starten doorheen de onderliggende structuur. Standaard zijn heel wat zoekopdrachten beschikbaar. En dankzij het  framework kunnen ook gemakkelijk bedrijfsspecifieke zoekopdrachten geconfigureerd worden. Het resultaat van de zoekopdracht (bijv. alle vrijgegeven tekeningen in een project) kan u meteen doorsturen naar een batch actie (bijv. afdrukken van alle tekeningen). 

Creo Elements/Direct Report Builder

Genereer Excel rapporten van uit de stukkenlijst zoals u dat wil. Rapporten kunnen geconfigureerd worden naar uitzicht, aanwezige attributen (kolommen), filtering (rijen) en sortering.Er kunnen verschillende rapporten in één Excel file gemaakt worden door middel van tabbladen in Excel. 

Creo Elements/Direct Classification

  • bouw een classificatie boom op met types van onderdelen
  • ken aan een type specieke attributen toe
  • vind via deze attributen snel uw voorkeurstukken stukken terug.

Door deze intelligente manier van zoeken bevordert u het hergebruik van reeds bestaande stukken. 

Kosten reduceren

Minder "non value added" werk

Via de gekende Model Manager user interface

100% geïntegreerd in Model Manager

Meer weten over onze CAD & PLM oplossingen?

Neem contact met ons op en we maken graag tijd voor u vrij.

Contact opnemen