Business Productivity Seminarie. Take Back Time - Part IV

Business Productivity Seminarie. Take Back Time - Part IV

De informatie slimmer stroomlijnen zodat sneller de juiste beslissing kan genomen worden. Zorgen dat eenvoudiger en efficiënter kan worden samengewerkt zowel tussen medewerkers als met externe partners. Het zijn twee herkenbare uitdagingen voor heel wat bedrijven en organisaties. Gelukkig nemen de mogelijkheden om hier mee om te gaan dag na dag toe. Savaco stelt dan ook graag enkele van deze ‘business productivity’-toepassingen aan u voor.

De mogelijkheden van SharePoint, Office 365, …

De afgelopen jaren hebben veel bedrijven en organisaties gekozen voor Microsoft SharePoint. Om de vele mogelijkheden van SharePoint optimaal te benutten moeten er echter doordachte keuzes worden gemaakt bij de inzet en het dagelijks beheer. Maar lang niet iedereen is op de hoogte van de best practices, waardoor er veel kansen onbenut blijven en een SharePoint-project nog altijd veel vragen oproept. Tegelijkertijd zijn er voldoende successen waar anderen van kunnen leren.

Om deze reden organiseert SAVACO op donderdag 11 september 2014 de vierde editie van het ‘Take Back Time’-seminarie. Hierbij organiseren we verschillende infosessies met als doel u en uw bedrijf te helpen om SharePoint en Office 365 beter te begrijpen en succesvol in te zetten. Maak dus zeker tijd voor dit gratis event en schrijf u in!

Praktische info

  • Start op 11 september 2014
  • Vanaf 12:00
  • Tot 17:15
  • Savaco HQ
    Beneluxpark 19
    Kortrijk