Bouwblokken van een efficiënte begeleiding

Of de nadruk nu ligt op beter en sneller communiceren, op samenwerken aan documenten vanop afstand, op heldere rapportering of op het automatiseren van repetitieve processen, u vindt een oplossing op het Microsoft 365 platform. Om u te helpen die oplossingen slim in te zetten, stellen we een programma op maat samen aan de hand van onderstaande bouwstenen, uitgewerkt in standard packs. Zo willen we ervoor zorgen dat elke organisatie, elk departement, elk team het maximum uit Microsoft 365 kan halen.

Microsoft 365 Quickscan

Hoe maakt u op vandaag gebruik van uw Microsoft 365-licentie? Kennen uw gebruikers alle mogelijkheden en maken ze er gebruik van? Aan de hand van Savaco's Microsoft 365 Quickscan kan u snel ontdekken hoe u meer kan halen uit uw Microsoft 365-omgeving. Deze Quickscan omvat een korte analyse van de huidige omgeving en een bevraging van de gebruikers. Onze experts bekijken enerzijds hoe goed medewerkers op vandaag de bestaande Microsofttools gebruiken en controleren anderzijds of alles correct en 100% veilig is geïmplementeerd. Vervolgens stellen we een concreet actieplan voor met mogelijke verbeterpunten op korte termijn.

Terug naar overzicht | Meer details via afspraak


Security & Governance Pack

Wanneer teams meer en meer virtueel worden, meer samenwerken vanop verschillende locaties en toestellen en steeds meer documenten delen, ook met externen, dan zijn security- en governance-instellingen van groot belang. Het is belangrijk dat de spelregels helder zijn: Wie mag er een team of intranet site aanmaken, welke regels hanteren we bij de naamgeving van teams & channels, welke documenten mogen er extern gedeeld worden en welke veiligheidsmaatregelen worden daarbij genomen? Daarnaast is het belangrijk dat de veiligheidsinstellingen gecontroleerd, gedocumenteerd en sluitend zijn. Zowel op tenant-niveau, als op het niveau van de verschillende platformonderdelen.

Terug naar overzicht | Meer details via afspraak


User Adoption traject

Efficiënt gebruik van een nieuwe IT-oplossing begint met begeleiding van de eindgebruikers. Savaco's experts zorgen ervoor dat ze deze oplossingen productief gebruiken door opleidingen te voorzien, best practices te delen en snel in te spelen op vragen. Het Microsoft 365-platform leent zich uitstekend om korte online videotrainingen te voorzien rond topics als Teams-communicatie, Teams-collaboratie, intranetgebruik, enzovoort. Deze online video-trainingen worden bovendien opgenomen en ter beschikking gesteld, zodat ze door de gebruikers achteraf nog kunnen geraadpleegd worden indien nodig.

Terug naar overzicht | Meer details via afspraak


Value Discovery Workshop

IT-technologie evolueert razendsnel en nieuwigheden zijn vaak nauwelijks nog bij te houden. Toch is het belangrijk een zicht te hebben op wat mogelijk is. Nieuwe tools of nieuwe versies van bestaande productivity software zijn vaak ik staat om inefficiënties in uw organisatie weg te werken en u te helpen tijd terug te winnen. En vaak hebt u er gewoon recht op: ze zijn vervat in uw bestaande Microsoft subscription license. Laat u dus door Savaco informeren. We analyseren samen met u welke extra functionaliteit uw relatie met uw klanten nog verder kan versterken en versnellen.

Terug naar overzicht | Meer details via afspraak


Productivity Quickstart

Teamleden willen op elk moment, vanop elke locatie en met elk toestel toegang hebben tot hun teamdata. Tegelijk wordt het moeilijker om informatie bij collega's op te vragen, als ze op andere locaties of zelfs in andere tijdszones werken. Ook het tijdig kenbaar maken van algemene informatie, nieuws en events voor de hele organisatie, is een uitdaging als teams verspreid zitten. Om deze manier van samenwerken efficiënter te maken, heeft Savaco een Productivity Quickstart uitgewerkt. Deze out-of-the-box oplossing, gebaseerd op enkele basiscomponenten uit Microsoft 365, combineert naadloos een basis-intranet voor de publicatie van nieuws en documenten, met een module waarin projectmedewerkers rechtstreeks aan collega's vragen kunnen stellen en waarin veel voorkomende antwoorden geborgd worden.

Terug naar overzicht | Meer details via afspraak


Power BI Bootcamp

Microsoft 365 stelt u in staat om overzichtelijke datarapporten te maken met behulp van Power BI. Deze dashboards geven u inzicht in de gegevens die u hebt en laten u toe om sneller de juiste beslissingen te nemen. Heel krachtig wordt het als u data uit verschillende onderliggende systemen combineert. Savaco laat u kennis maken met de Power BI-technologie en werkt samen met u een eerste Power BI-rapport uit op basis van één bestaande dataset uit uw omgeving.

Terug naar overzicht | Meer details via afspraak


Power Platform Bootcamp

Het Microsoft 365-platform bevat ook krachtige tools waarmee u repetitieve acties en processen kan automatiseren. Met een combinatie van een beknopt formulier en een workflow voor de verwerking van het ingevulde formulier, kan u al heel wat tijd terugwinnen. Denk bijvoorbeeld aan het loggen en verwerken van een klacht, diverse aanvragen voor HR, het automatisch borgen van projectmails naar een centrale documentenbibliotheek, document lifecycle management, ... Savaco laat u kennismaken met deze technologie en hoe die verbonden is met de diverse Microsoft 365-componenten. Zo kan u snel zelf aan de slag met formulieren en workflows om processen te automatiseren.

Terug naar overzicht | Meer details via afspraak


Improve & Accelerate Services

Naarmate er meer onderdelen van het Microsoft 365-plaftorm in gebruik genomen worden en naarmate de gebruikers meer en meer vertrouwd zijn met de werking ervan, zullen er vragen naar aanpassingen, uitbreidingen en nieuwe initiatieven komen. Deze kleine sprints worden beter in een continue ondersteuning opgenomen dan in afzonderlijke (kleine) projecten. Deze improve & accelerate diensten zullen de toegevoegde waarde van Microsoft 365 voor uw organisatie vergroten, door heel gericht, op uw maat en stap voor stap nieuwe mogelijkheden te introduceren, verbeteringen aan te brengen aan de huidige workloads of aan de manier waarop de gebruikers met het systeem werken.

Lees meer over onze Improve & Accelerate Services

Terug naar overzicht | Meer details via afspraak


 

 

We hadden al Office 365-licenties aangekocht, maar na een tijd voelden we aan dat we meer uit Office 365 konden halen met een meer doeltreffende aanpak. In Savaco vonden we een betrouwbare partner die ons hierin heeft begeleid.

David Pattyn, projectverantwoordelijke Office 365 bij BMW Monserez

Lees de volledige klantgetuigenis

We kunnen eigenlijk spreken van een cocreatietraject. We brachten onze proceskennis samen met de technologische kennis van het Savaco-team en kwamen zo vlot tot het beoogde resultaat. Dat resultaat kwam er bovendien al in enkele dagen tijd.

Geert Heye, HSSE Manager Oiltanking

Download de volledige getuigenis

Waarom kiezen voor Savaco?

Bij Savaco denken we niet alleen met u mee, we formuleren ook heldere antwoorden op ál uw IT-vragen. Zo benut u de ontelbare mogelijkheden van Microsoft 365 ten volle. En daar profiteren uw bedrijfsresultaten van.

Heel wat bedrijven en organisaties in Vlaanderen kiezen voor Savaco. En daar zijn we trots op. Bekijk dus zeker ook onze vele referenties.

 

Wenst u gecontacteerd te worden door Savaco?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We luisteren graag naar uw uitdagingen en overlopen graag met u ons aanbod.

Contact opnemen