Optimaal werken in het kantoor van de toekomst

De manier waarop organisaties werken wordt steeds flexibeler. Dat komt enerzijds door technologische vooruitgang, anderzijds door de veranderende samenstelling van de arbeidsmarkt. Deze evoluties bepalen hoe de werkplek van morgen eruitziet. Savaco, in samenwerking met HP, creëerde een whitepaper om u te inspireren én om u concreet antwoorden te geven hoe u uw kantoor van morgen vorm en inhoud kan geven.

Download de whitepaper

Wat is het kantoor van de toekomst?

Het kantoor van de toekomst is een werkomgeving waarin flexibiliteit, maatwerk en medewerkerstevredenheid centraal staan. Het is een werkplek die productiviteit vooropstelt, in plaats van een one-size-fits-all-concept. Kenmerken van het kantoor van de toekomst zijn onder andere:

Mobiliteit als norm

Het kantoor van de toekomst breekt met de traditionele werkomgeving door medewerkers zelf te laten bepalen waar en wanneer zij werken. Dat kan op kantoor zijn, maar ook op vrijwel iedere andere plek.

Samenwerking op afstand

De wijze waarop medewerkers met elkaar samenwerken is voor iedere organisatie belangrijk. Datzelfde geldt voor het kantoor van de toekomst, met als grote verschil dat deze samenwerkingsverbanden veelal op afstand, soms ook over de landsgrenzen, plaatsvinden.

Werkplekken op maat

Binnen het kantoor van de toekomst ligt de focus op het individu. Geen logge vaste pc’s, maar slimme mobiele devices uit ons privéleven. Het resultaat: meer gebruiksgemak, mobiliteit en productiviteit.

Meer zelfstandigheid

Organisaties ondersteunen medewerkers in het zelf beslissen waar en wanneer zij werken, zonder de strikte regels van de 9-tot-5-werkdag op kantoor. De focus ligt hierbij op output van medewerkers en niet zozeer op hun
aanwezigheid.

Wat zijn de voordelen voor uw organisatie?

Het kantoor van de toekomst sluit zeer goed aan bij de wensen van de steeds kritischer geworden medewerkers. Kiezen voor het kantoor van de toekomst is kiezen voor veel zakelijk voordeel, waaronder:

Aantrekkelijk werkgeverschap

Door uw werkplekken en -wijze aan te laten sluiten bij de visie van de nieuwe generatie medewerkers toont u aan betrokken te zijn. Deze focus op zakelijke innovatie maakt van u een aantrekkelijke werkgever. Zo heeft u al snel en
streepje voor bij hen, en kunt u gebruikmaken van hun technologische affiniteit.

Hoge medewerkerstevredenheid

Medewerkers die flexibel kunnen werken, ervaren meer vrijheid. Dat leidt tot een hogere medewerkerstevredenheid. Een hogere medewerkerstevredenheid zorgt voor minder verzuim. Dat draagt bij aan een gezonde werkcultuur en een sterke dienstverlening.

Hogere productiviteit

Werkplekken op maat verhogen de productiviteit. Medewerkers werken sneller en makkelijker als zij beschikken over devices die aansluiten bij hun taken en persoonlijke voorkeuren, wat een positieve invloed heeft op de algehele productiviteit.

[Tip]: Leer ook meer over Microsoft 365 als modern platform om slimmer te werken.

Kostenbesparingen

Wanneer medewerkers niet per se iedere dag naar kantoor hoeven komen, kan uw organisatie al snel besparen op reiskosten en improductieve uren als gevolg van, bijvoorbeeld, files en vertragingen. Ook de vermindering van het
verzuim en hogere productiviteit zorgen voor een gunstigere balans tussen omzet en kosten.

Sterkere marktpositie

Uw aantrekkelijkheid als werkgever ‒ in combinatie met de hogere productiviteit, flexibiliteit en lagere kosten ‒ maakt uw organisatie en dienstverlening efficiënter. U kunt sneller inspelen op marktontwikkelingen, waardoor u toekomstbestendiger te werk gaat. Dat kan sterk bijdragen aan uw positie ten opzichte van uw concullega’s.

Download de volledigde whitepaper en krijg eveneens 5 tips voor de inrichting van uw kantoor.

Wenst u gecontacteerd te worden door Savaco?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We luisteren graag naar uw uitdagingen en overlopen graag met u ons aanbod.

Contact opnemen