Bouwblokken Hybride Datacenter Oplossingen

Zoals een huis bestaat uit fundering, technieken, sanitair, isolatie & ventilatie, ... , badkamers, keuken, leefruimtes, ... zo bestaat een solide ICT-infrastructuur ook uit een aantal stevige bouwblokken. Alle onderdelen moeten in de juiste proportie aanwezig zijn en op elkaar afgestemd zijn om te spreken over een goed werkend geheel/datacenter, ook voor een kleine of middelgrote organisatie. Deze bouwblokken zijn bovendien universeel, want je vindt ze terug in alle soorten hedendaagdse datacenters: zowel in de traditionele datacenters, als bij cloudgebaseerde en/of software defined datacenters.

Connect

Performante, betrouwbare en veilige connectiviteit (zowel intern als extern) is de ruggegraat van ieder datacenter en een levensader van elke cloudservice. Ons connect portfolio gaat van robuste en high-available backbone/core switches tot en met gemonitorde publieke en private WAN verbindingen.

Bedrijfsnetwerken zijn al lang geen gesloten circuits meer. Maar hoe opener en meer connected uw organisatie is, hoe belangrijker een up-to-date network monitoring en management oplossing of service wordt.

Oplossingen & Partners: HP Networking, Citrix Netscaler Networking, Belgacom/Proximus Explore, Destiny, GTT, AT&T, ...

Zie ook ons Networking, Connectivity & Internet aanbod.


 

Compute

Rekenkracht vormt een hoeksteen van ICT. De wet van Moore brengt ons nog steeds om de 2 jaar een verdubbeling. Die brute kracht op maat versnijden door te virtualiseren is intussen de normaalste zaak van de wereld. Die maat wordt bepaald door de specifieke set van applicaties & data die uw organisatie gebruikt.

Rekenkracht aanleveren in een schaalbaar pay-per-use model vormt de basis van cloud computing business model. Dus right-sizing is de boodschap.

Oplossingen & partners :  HP Proliant, VMware & Microsoft, Savaco Atlas vServers


Store

Digitale gegevens op de juiste plaats opslaan naargelang de vereiste lees- en schrijfsnelheid, kriticiteit, en volume. Voor iedere type data hebben we de ideale storage-tier ter beschikking. Wanneer het DNA van uw data wijzigt, moet uw opslagsysteem automatisch kunnen volgen en aanpassen: Adaptive Storage-tiering, (a)synchrone single en/of multi-site-replication, thin-provisioning, ... . De fysieke en virtuele storage systemen die Savaco aanbiedt voldoen hier steeds aan, en vormen zo de ideale bouwstenen voor de datacenters naargelang de business continuity en disaster recovery verwachtingen.

Na jarenlange Storage & Compute specialisatie zijn beide domeinen terug aan het samenkomen. In grotere scale-out omgevingen vormen hyper-converged systemen de ideale bouwblokken.

Sommige data houdt u liever dichtbij, terwijl andere gegevens beter extern opgeslagen worden. Dat kan kostenefficienter zijn of simpleweg dichter bij de eindgebruikers. Savaco helpt u door de keuzes in cloudstorage, binnen de eigen Atlas cloud en in de publieke cloud.

Oplossingen en Partners : HP 3Par & StoreVirtual/Lefthand & VSA & Nimble, HP converged/cloud systems, Savaco Atlas vStorage en Microsoft Azure storage.


Core

Operating systemen bevatten alle core services om uw applicaties en data te laten draaien. Ze vormen traditioneel het raakvlak tussen de applicaties en de infrastructuur. Een operating system environment moet dan ook met de nodige zorg en expertise opgezet worden.

Traditionele core services zijn usermanagement, file- en printservices, domain name services, certificate-management, clustering services, ... Moderne Cloud operating systemen krijgen steeds grotere bevoegdheden en meer functionaliteit op vlak van networking, storage, virtual computing en security. Zo leggen ze mee de basis voor de evolutie van uw omgeving naar een software defined datacenter.

Oplossingen en partners : Microsoft Windows Server, Azure AD, Linux


Secure

Uw dienstverlening moet op een betrouwbare en veilige manier verlopen. Informatie is het goud van uw onderneming: bescherm het tegen ongewenste bezoekers! Maar heel vaak zitten de grootste security risico's intern. Echter intern/extern bestaat niet meer, dus verweven we security-oplossingen alom.

(Veiligheid moet altijd in balans zijn met gebruiksvriendelijkheid. Onze experten staan u bij om de juiste keuzes te helpen voor en met uw gebruikers.)

Onze security aanpak begint met er in iedere bouwblok de nodige aandacht voor te hebben, aangevuld met de juiste dosis gespecialiseerde security-technologieën: Next-generation firewalls, anti-malware, authentication & authorization, patchmanagement, change- & configuration auditing, ...

Security is meer dan technologie. Het start met besef en een juiste risico-inschatting. Kortom het is een attitude.

Oplossingen en partners: Microsoft, Symantec, Fortinet, Check Point, Vasco, Websense en alle andere !


Monitor & ManageMonitor & Manage

Ieder datacenter moet goed beheerd worden. Een automatische bewaking van uw omgeving vormt de basis voor goed beheer. Alle bouwblokken/-lagen van de ICT infrastructuur worden nauwlettend in de gaten gehouden door onze monitoring oplossingen.

Smarrtis is Savaco's managed monitoring service waarbij de alerts van onze cloud monitoring service met de juiste prioriteit opgepikt worden door onze first line helpdesk. Goede monitoring levert real-time gezondheidsinformatie, en de opgebouwde historiek geeft input voor beslissingen over toekomstige investeringen en/of rightsizing.

Oplossingen en Partners : Savaco Smarrtis, Microsoft System Center Operations Manager, Veeam One & Management Packs, HP OneView, HP System Insight Manager, HP Intelligent Management Center


DatabaseDatabase

De gestructureerde gegevens waarop uw bedrijf draait, zitten opgeslagen in een of meerdere gegevensbanken. Deze databases moeten met de nodige know-how opgezet en onderhouden worden.

Afhankelijk van het soort applicatie die de gegevensbank gebruikt, is een aangepaste compute- en/of  storage-architectuur gewenst. Een degelijk design van de ganse infrastructuur is daarom noodzakelijk.

De data-architectuur is de taak van uw application-provider. Bij ons kan u terecht voor de correct getunede compute- en/of  storage-architectuur, de nodige monitoring, de gewenste high-availability setup en een gecustomizde backup- en disaster recovery vangnet.


 

ProtectProtect

Wat doet u als, ondanks alle goede voornemens en high-availability, het toch goed fout gaat ?  Welke bescherming ~ protection ~ heeft u dan ?  Vaak is backup het enige, zoniet het laatste vangnet van uw informatie en -bottomline- uw bedrijf. Een goede backup gaat verder dan een (synchrone of asynchrone) kopie. Zo laat een backup u toe terug te gaan in de tijd, en worden zowel uw data als de configuratie van uw systemen extern bewaard : backup-to-disk, backup-to-tape, backup-to-cloud.

Beschikt u niet over de nodige afgeschermde plaats voor uw backupmedia, of wil u eindelijk af van het dagelijks beheer ervan? Doe dan beroep op onze Cloud Backup en/of onze Managed Backup Services. Hierbij monitoren en beheren we uw lokaal backupproces en slaan uw datakopieën op in onze cloud. Zo heeft u de opstap naar onze Disaster-Recovery oplossingen, al dan niet "-as-a-service" in onze cloud (lees: Atlas).

Oplossingen en partners: Veeam Backup & Replication, HP Data Protector, Savaco/Atlas Cloud Backup, Savaco's Care&Control Protect&Recover Services


 

HouseHouse

Eigen ICT infrastructuur, hoe virtueel ook, moet gehuisvest worden in een aangepaste, ordentelijke én beveiligde plaats. Bij u on-premise of in een 3rd-party facility. Savaco heeft de nodige know-how en partnerships om de juiste huisvesting voor u ICT infrastructuur te voorzien.

Oplossingen en Partners: HP rack & power solutions, APC

Onze partners
logo Microsoft


logo Citrix


logo VMware


logo Veeam


logo CheckPoint


logo Fortinet


logo Symantec


logo Vasco
Deze pagina delen

Op zoek naar een ervaren IT-partner in Cloud & Infrastructure Oplossingen?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We maken graag tijd voor u vrij.

Contact opnemen