Network security

De groeiende vraag naar flexibel werken, de intrede van meer en meer devices in uw organisatie en de opkomst van Internet of Things doen uw netwerk alleen maar aan belang winnen. Tegelijk wordt het bedrijfsnetwerk op steeds gewiekstere wijze bedreigd. Geef cybercriminelen geen kans om uw netwerk binnen te dringen. Beveilig het met slimme security oplossingen. Doe hierbij een beroep op de security experts van Savaco.

Firewall & antivirus is niet voldoende

Cybercriminelen worden steeds slimmer en creatiever in het ontduiken van de traditionele beveiligingsoplossingen voor uw netwerk. Een goede firewall en antivirusprogramma blijven onontbeerlijk, maar redden het niet langer alleen.

Netwerksegmentatie tegen onbevoegden

Met behulp van netwerksegmentatie voorkomt u dat onbevoegden eender welk toestel kunnen verbinden met het netwerk, en tegelijk bakent u het domein af waarbinnen ze wel kunnen opereren. Met oplossingen als HPE Aruba Clearpass geeft u uw medewerkers de nodige toegangsrechten tot het netwerk op basis van hun functie, locatie of andere parameters, zodat elk onbekend of verdacht toestel uit het netwerk geweerd kan worden.

Network monitoring & analytics: verrijkend

Met de nodige visibiliteit kan u continu monitoren wat er op uw netwerk gebeurt, zodat u kan ingrijpen waar nodig. Tools als HPE IMC en HPE Aruba Airwave helpen u met overzichtelijke network management dashboards om waardevolle inzichten te verkrijgen in uw netwerk. U kan ook verder gaan met oplossingen als Aruba Introspect User and Entity Behavior Analytics die, op basis van Machine Learning, veranderingen in het gedrag van gebruikers detecteren, om zo aanvallen van binnenuit of kwetsbaarheden als gevolg van nalatigheid van gebruikers te voorkomen.

Bekijk onze security partners.

Ga voor een 360° IT-security-aanpak

Beveilig niet alleen uw netwerk, maar uw volledige IT-omgeving met doordachte oplossingen. Savaco's Security Intelligence & Defense portfolio vormt een samenhangend geheel van bouwblokken dat uw ICT-infrastructuur en uw werkplekomgeving op een intelligente manier beveiligt en geavanceerde en pertinente bedreigingen doeltreffend aanpakt.

Ontdek onze security-oplossingen

Savaco beter leren kennen?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We maken graag tijd voor u vrij.

Contact opnemen