Savaco Security Scan

Bedrijven en organisaties, groot en klein, worden steeds vaker getroffen door cyberaanvallen. Meer aandacht voor het beter beschermen van uw organisatie is vandaag een must. Op uw ICT-platform zijn vast al heel wat beveiligings-maatregelen aanwezig. Maar is dit voldoende of kan dit beter? En zijn uw medewerkers voldoende op de hoogte van de risico’s die ze dagelijks lopen? Savaco brengt uw IT-security in kaart en geeft waardevol advies om uw organisatie slimmer en uw medewerkers beter te wapenen tegen de vele cyberdreigingen.

Breng uw IT security gedetaillerd in kaart met een Savaco Security Scan.

Deze Security Scan bevat 3 onderdelen. U heeft de keuze uit:

1 │ Infrastructure Vulnerability Assessment │Uw beveiliging in kaart gebracht

Savaco experts testen de beveiliging van uw ICT-infrastructuur vanuit 19 verschillende invalshoeken en brengen uw kwetsbaarheden in kaart. Na een intakegesprek plaatst Savaco een tijdelijke scancomputer in uw netwerk. Hiermee wordt een grote hoeveelheid data verzameld over de beveiliging van uw IT-omgeving. Niet alleen de infrastructuur zelf, maar ook de applicaties die dicht tegen de IT-infrastructuur aanleunen, worden aan de tand gevoeld.

19 PUNTEN CHECK  
Infrastructure
Security
Core Application
Security
Basic documentation
Endpoint protection
User Directory
Strong Authentication
Network Security
...

Fileserver
Mobile Data
Virtual Workplace
E-mail
Microsoft Teams/
Skype for Business
...

 

2 │ Penetration Test │Wat als hackers binnengeraken in uw organisatie?

Savaco’s Certified Ethical Hackers breken in op uw netwerk met als doel de kwetsbaarheden in uw IT-infrastructuur daadwerkelijk uit te buiten. Hierbij wordt getest hoe ver men kan gaan om zo te bepalen welke risico’s uw systemen en gegevens concreet lopen en hoe u ze beter kan beveiligen.


[Leestip]: Bekijk onze Security Intelligence & Defense blog.

Een perfecte beveiliging tegen cyberattacks bestaat niet. De Security assessment van Savaco heeft ons echter een beeld gegeven wat concreet onze sterke en zwakkere punten zijn op de bestaande infrastructuur. Zonder eigen producten door te proberen drukken, hebben ze ons een actieplan bezorgd waardoor, eens uitgevoerd, onze beveiliging optimaal geconfigureerd is en wij als IT-team alle best practices volgen. Een echte aanrader voor elke IT-Manager of Sysadmin

Tom Poppe, IT-Coördinator

3 │ User Awareness Training │ Leer uw medewerkers de gevaren kennen

Hoe goed u uw infrastructuur ook beschermt, de mens is en blijft de zwakste schakel in uw IT-beveiliging. Tijdens een User Awareness Training tonen Savaco’s security-experts de eindgebruikers van uw IT-systemen wat de risico’s zijn, waar ze op moeten letten en hoe ze best tewerk gaan om de kans op infecties en malware zo klein mogelijk te houden.

Wat haalt u uit een Security Scan?

Alle data, verzameld door de scancomputer en de ethical hackers, wordt uitgebreid geanalyseerd door de Savaco security-specialisten, die er nuttige informatie uit destilleren.

Deze informatie wordt in een helder rapport opgenomen dat voor beslissingsnemers begrijpbaar is en waarbij ook technische experts niet in de kou worden gelaten. Het rapport wordt voorgesteld aan de hand van een presentatie. Hierin worden heldere adviezen voor vervolgstappen aangereikt en verder besproken.

Is uw onderneming veilig genoeg?

Wil u weten waar de kwetsbaarheden in uw ICT-infrastructuur zich bevinden? Wil u alle security-mogelijkheden uit de kast halen? Wil u uw  uw medewerkers beter wapenen tegen de veelheid aan cyberbedreigingen? Contacteer ons, we geven u graag meer details over onze aanpak.

Meer weten over cybersecurity?

Savaco security-experts delen graag hun kennis. Hieronder een aantal blogposts en artikels die u kunnen helpen bijkomende inzichten te verwerven inzake cybercriminaliteit:

[Facts & Figures] Cybercriminaliteit neemt steeds sneller toe

[Tips] Veilig videovergaderen in Microsoft Teams: een overzicht van de privacy-en security-opties

[Blog] Niets is wat het lijkt. 6 voorbeelden van vuile virusverleidingen.

Security, Intelligence & Defense oplossingen

Meer weten over onze Security, Intelligence & Defense oplossingen?

Neem contact met ons op en we maken graag tijd voor u vrij.

Contact opnemen