Internet of Things: toepassingsdomeinen

IoT maakt het mogelijk om nieuwe opportuniteiten te creëren in verschillende afdelingen van een bedrijf. Vooraleer u een toepassing uitwerkt, is het wel cruciaal dat u eerst intern goed nagaat welke verschillende behoeftes er zijn. Op die manier bepaalt u de belangrijkste doelstellingen en kan u efficiënt tewerk gaan. Ontdek op welke vlakken IoT-toepassingen uw organisatie naar de toekomst kunnen loodsen.

Product Development

Heb ik feature x nog nodig in versie 2 van mijn product? Welke zaken pas ik het best aan om het gebruiksgemak te vergroten? Indien we een parameter wijzigen, wat is dan de impact op het gebruik? Kan ik mijn product of de productiekost optimaliseren door de temperatuur of de druk tijdens de productie te verlagen? Smart connected products helpen u antwoorden te vinden op deze vragen.

Ontwikkel producten op basis van inzichten die u verkrijgt uit feiten, en niet langer uit veronderstellingen. Door uw producten te connecteren met het Internet of Things kan u waardevolle data verzamelen over uw product, de gebruikers ervan en hoe het product gebruikt wordt. Op basis van de inzichten die deze data bieden, kan u uw productontwikkelingsproces verder optimaliseren en verrijken.

Manufacturing & Assembly

Bij elk productiebedrijf leeft het besef dat je pas rendabel kan zijn wanneer je weet wat er gaande is op de productielijn. Hoe meer inzichten u kan verzamelen uit uw machinepark, hoe beter u kan inschatten welke acties u moet ondernemen.

  • Draait mijn productie wel op maximale capaciteit?
  • Welke oorzaken hebben stilstanden zoal, en wat zijn de gevolgen op productie?
  • Wat is mijn productiekost per batch?

Op deze vragen kan het Internet of Things antwoorden bieden. Door machines te connecteren met extra sensoren en systemen als ERP, CRM of MES, kan u gebruikersspecifieke toepassingen creëren die toelaten om de Overall Equipment Effectiveness te berekenen, predictieve calculaties te maken of aan data-analyse te doen. Het resultaat: een efficiënter productieproces, minder fouten of stilstanden, en minder kosten.

Service & Maintenance

Service en Maintenance hebben een gigantische impact op de efficiëntie van een bedrijf. Het maintenance team staat vandaag voor heel wat uitdagingen:

  • Hoe ga ik van een reactieve onderhoudsmethode naar een proactieve?
  • Hoe minimaliseer ik de kans op onverwachte break-downs?
  • Hoe kan ik minder ervaren service-medewerkers sneller aan de juiste informatie helpen?
  • Hoe kan ik op de hoogte worden gesteld van een probleem als ik niet naast de machine sta?

Een IoT-platform kan alle geconnecteerde systemen samenbrengen en de meest aangewezen service-medewerker informeren over wat er precies van hem verwacht wordt. De data die u met een IoT-toepassing verzamelt, detecteert bovendien tendensen en biedt zo de mogelijkheid om aan predictive maintenance te doen. Aan de hand van Augmented Reality toepassingen biedt u uw service-team ten slotte een optimale begeleiding bij het herstellen of onderhouden van producten.

Sales & Marketing

De ervaring van uw klant is een cruciale pijler als het gaat over customer retention. Met IoT-oplossingen kan u uw klant een betere ervaring bieden en hem sneller overtuigen om op uw oplossing en aanbod in te gaan. Een voorbeeld van zo'n toepassing is een gepersonaliseerd online platform waarop u uw klant toegang geeft tot zijn producten, maar ook de bijhorende spare parts. Door artikelen duidelijk te visualiseren, kan uw klant ze makkelijker bestellen en biedt u uw klant ook een betere gebruikerservaring aan.

 

 

 

 

 

[Tip]: Herbekijk de webinarreeks Industrial IoT in de praktijk en ontdek hoe u IoT kan inzetten in de machinebouw of op productie- en verpakkingslijnen.

 

 

 

 

 

Aan de slag!

Hebt u al bepaald in welke domeinen het Internet of Things in uw bedrijf het verschil kan maken? Dan wil u vast ook weten hoe u precies tewerk kan gaan. Welke toepassingen wil u precies uitwerken? Tal van concrete use cases zijn mogelijk! Savaco helpt u graag te ontdekken hoe u met IoT meerwaarde kan creëren voor uw organisatie. Lees meer over onze IoT-diensten.

Savaco beter leren kennen?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We maken graag tijd voor u vrij.

Contact opnemen