Internet of Things Use Cases

Hebt u uw IoT-strategie al uitgewerkt? Hebt u bepaald in welke domeinen u met het Internet of Things meer toegevoegde waarde wil creëren? Dan komt het er nu op aan te bepalen hoe u tewerk zal gaan. Welke toepassingen wil u implementeren om uw strategie te kunnen waarmaken? De mogelijkheden zijn divers.

Connecting Assets

Vooraleer u dashboards kan bouwen, IoT-data kan analyseren of AR applicaties kan opzetten, is het noodzakelijk dat u de juiste bronnen verbindt met een IoT-platform. Stel uzelf daarom eerst de volgende vragen. Wat wil u connecteren: wil u bijvoorbeeld een sensor of machine koppelen met andere bedrijfsgegevens? Waar is de relevante data opgeslagen: in een ERP- of MES-systeem of in een afzonderlijke database? Hoe maakt u die koppeling juist én hoe garandeert u de veiligheid van al deze gegevens? Welke inzichten kan u uit die koppeling halen? Zodra deze oefening is gebeurd en de beste set-up is bepaald, kan de IoT-implementie gebeuren. Hierbij worden de nodige connecties gelegd. De eerste data en inzichten volgen al snel.

Asset Monitoring

Of het nu gaat om silo's, opslagtanks, machines of een systeem voor toegangscontrole; met de juiste inzichten over uw assets, kan u de juiste acties ondernemen. Dankzij het Internet of Things kan u van nabij opvolgen of alles werkt volgens de aangegeven instructies, of de juiste componenten worden gebruikt bij het vervangen van onderdelen,... Stel KPI's op voor uw productielijn, machine of fabriek en bekijk ze in real-time, genereer alerts en rapporten, en grijp (zelfs vanop afstand) in waar nodig.

Operational Efficiency

Informatie die geconnecteerde machines en uw ERP-systeem u bezorgen, kan u combineren en visualiseren om meer inzicht te krijgen in uw productieproces en het te optimaliseren. Hiervoor wordt vaak meteen aan een oversized MES-systeem gedacht, maar een IoT-platform kan een veel interessantere oplossing zijn. Zo'n platform is immers flexibel en schaalbaar, en kan dus uitgebreid worden in functie van uw behoeftes. Op basis van de inzichten die uw IoT-platform u biedt, kan u de Overall Operational Efficiency van uw machinepark berekenen, visualiseren en optimaliseren. Door extra sensordata (zoals gas-, water- of elektriciteitsverbruik) te koppelen aan het systeem, kan u uw productie-output rechtstreeks in relatie brengen met de productiekost.

Augmented Reality

Door digitale informatie te projecteren op de fysieke wereld, kan u klanten en collega's sneller de juiste inzichten bieden. Haal informatie uit uw machine en uit systemen als ERP of PLM, en bekijk ze in een fysieke omgeving. Service-medewerkers kunnen zo relevante data visualiseren op de machine die ze voor ogen hebben. Klanten kunnen dan weer dankzij AR inschatten hoe hun product of machine zal draaien in hun eigen omgeving.

Vandaag bestaan er tools die het mogelijk maken om zelf snel een AR experience te ontwikkelen zonder een echte ARexpert te hoeven zijn. Op die manier kan u met AR sneller meerwaarde creëren voor uw business.

De mogelijkheden van Augmented Reality

Digital Instructions

In productie-omgevingen, bij het uitvoeren van onderhoudswerken of bij het herstellen van uw producten, willen uw medewerkers enkel relevante informatie bij de hand hebben. Klassieke handleidingen of instructievideo's zijn hiervoor onmogelijk specifiek genoeg. Dankzij IoT en AR kan u precies de juiste instructies tonen om hun taak te kunnen uitvoeren, en dit via een gebruiksvriendelijke interface (zoals een HMI, pc, smartphone, tablet, smart glasses...). Naast instructies kan u IoT-toepassingen ook inzetten om handelingen te loggen, zodat u uw productie- of service-activiteiten beter kan opvolgen. Zo weet elke medewerker precies wat hij/zij moet doen en winnen u en uw medewerkers heel wat tijd.

Data Analytics

Data is als ruwe olie: u moet gegevens verwerken vooraleer u ze kan inzetten als brandstof. Maar hoe gaat u hiervoor best te werk? Hoe vindt u verbanden tussen allerlei data uit verschillende bronnen en in verschillende formaten? Welke parameters hebben invloed op uw (productie-)proces en hoe wijzigt de output als we deze parameter veranderen? Data-analyse kan vandaag vereenvoudigd worden dankzij tools waarin verschillende analyse-algoritmes verwerkt zijn. Deze tools berekenen correlaties en maakt het mogelijk om voorspellingen te maken op basis van binnenkomende data.

 

 

 

 

[Tip]: Herbekijk de webinarreeks Industrial IoT in de praktijk en ontdek hoe u IoT kan inzetten in de machinebouw of op productie- en verpakkingslijnen.

IoT-tools op maat van uw doelstellingen

Savaco's experts helpen u te bepalen in welke afdelingen en toepassingsdomeinen IoT voor uw bedrijf een grote meerwaarde kan creëren en werken op basis van uw doelstelling een IoT-toepassing op maat uit. Zo kan u snel van start gaan met uw eigen robuust én flexibel IoT-platform. Bekijk hoe we u kunnen begeleiden bij het opstellen en het uitwerken van uw IoT-strategie.

Savaco beter leren kennen?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We maken graag tijd voor u vrij.

Contact opnemen