Savaco behaalt ISO27001-certificaat

Savaco behaalt ISO27001-certificaat

Geschreven door Stijn Boussemaere, Information Security Officer op

Savaco hecht het grootste belang aan de beveiliging van gegevens binnen de clouddiensten die het aanbiedt, en levert op dat vlak dan ook grote inspanningen. Vandaag worden deze inspanningen erkend met het behalen van het ISO27001-certificaat. Information Security Officer Stijn Boussemaere legt uit wat dit certificaat precies inhoudt en wat het betekent voor Savaco en haar klanten.

Wat is ISO27001?

ISO27001 is een internationale standaard die beschrijft hoe een Information Security Management System moet opgebouwd worden. Het is dus een internationaal erkende set van regels over hoe je als bedrijf veilig kan omgaan met informatie. Wat er hiervoor concreet moet gebeuren, beschrijft de norm niet. Elk bedrijf dat zich wil certificeren, moet eerst zelf een risico-inschatting maken, en op basis daarvan de nodige beveiligingsmaatregelen nemen.

Waarom?

Bij Savaco zijn we al een hele tijd bezig met Information Security. Als provider van clouddiensten (denk maar aan ons m-IaaS-aanbod in Atlas en onze Cloud Backup) willen we gegevens die onze klanten aan ons toevertrouwen immers optimaal beschermen. Hiervoor nemen we al meerdere jaren verschillende maatregelen. We vertrekken hierbij vanuit een risico-analyse die continu up-to-date wordt gehouden, en leiden van daaruit de nodige maatregelen af.

Het gaat hierbij niet enkel om het fysiek beveiligen van onze datacenters. Databeveiliging is binnen Savaco een continu proces waartoe elke medewerker dagelijks bijdraagt. We hechten daarom veel belang aan de bewustwording van het belang van information security. We houden iedereen dan ook continu op de hoogte van de geldende procedures en voeren regelmatig interne audits uit. Zo creëren we een hele cultuur rond het bewaken van information security binnen Savaco.

Stijn Boussemaere, Information Security Officer Savaco

Om er 100% zeker van te zijn dat al deze beveiligingsmaatregelen ook echt voldoende zijn, beslisten we om ons Information Security Management System door een externe partij te laten doorlichten.

Het resultaat

Tijdens de audit werden alle aspecten van Savaco’s Information Security Management System onder de loep gehouden: van fysieke maatregelen tot procedures en documentatie. Uit de audit blijkt dat Savaco een solide informatiebeveiligingssysteem heeft, en dat wordt nu ook bevestigd met het ISO27001-certificaat.

Aan de ISO27001-norm voldoe je niet zomaar. Dat een onafhankelijke partij nu bevestigt dat ons informatiebeveiligingssysteem voldoet aan de vereisten, stemt ons dan ook uitermate trots. Met dit certificaat willen we het vertrouwen bestendigen dat klanten in onze cloudoplossingen stellen.

Carl Sabbe, CEO Savaco

Meer weten over onze clouddiensten en hoe veilig ze zijn? Lees onze Cloud FAQ of contacteer onze experts.