Weet u hoeveel het printergebruik in uw bedrijf kost?

Weet u hoeveel het printergebruik in uw bedrijf kost?

Geschreven door Koen Vanwalle, smart printing specialist op

Voor heel wat bedrijven is het printergebruik nog een blinde vlek. Vaak beschikken ze ook niet over exacte cijfers m.b.t. het verbruik en hebben ze dus weinig of geen idee wat de jaarlijkse printkosten zijn. De resultaten van uitgebreide enquête via ZDNet en Smart Business in opdracht van HP en Computacenter bevestigen dit. Organisaties maken gretig gebruik van printers en multifunctionals, maar een uitgestippeld beleid blijft vaak achterwege, zo blijkt ook nog. We zetten de opvallendste vaststellingen van dit interessante onderzoek eventjes op een rij.

Hoeveel printers staan er gemiddeld in een bedrijf?

  • Iets meer dan de helft van de ondervraagde IT managers geeft aan dat er zes of meer printers in het bedrijf aanwezig zijn, naast 3 of meer multifunctional printers (MFPs) bij 62,7 procent.
  • De meeste organisaties gaan onbewust om met die toestellen. 83,8 procent van de ondervraagde eindgebruikers stelt dat ze nooit een training of infosessie hebben gekregen rond het gebruik van de beschikbare printers.

Hoeveel print men?

  • Het merendeel van de eindgebruikers (64,8 procent) gebruikt een printer niet dagelijks of drukt maar een vijftal pagina’s per dag af. Een minderheid (8 procent) jaagt er dagelijks meer dan 20 bladzijdes door.
  • Als voornaamste reden voor hun printeractiviteit haalt 67,6 procent de nood aan om iets grondig te kunnen doorlezen en verwerken, gevolgd door afdrukken om mee te nemen naar een vergadering (49,5 procent) en om te laten ondertekenen (38,5 procent).
  • Op de vraag “Print u in kleur?” geeft maar 3,4 procent  aan dat hun policy dat niet toelaat, wat impliceert dat het overgrote deel van de werknemers zelf hierover beslist of de ongeschreven regels van hun werkomgeving volgt.

Hoeveel besteedt men jaarlijks aan printing?

  • Bedrijven besteden jaarlijks redelijk wat budget aan printing. Het leeuwendeel van de managers (46,7 procent) geeft te kennen dat hun bedrijf minder dan 15.000 euro per jaar spendeert, terwijl 11,1 procent er meer dan 50.000 euro in steekt.

Wel maatregelen, geen beleid

Uiteraard gebeurt printen op de werkvloer niet helemaal in een vacuüm. Ondernemingen geven er wel degelijk om, ook al stellen ze er geen afgelijnd beleid voor op, zo blijkt uit deze studie. Zo meldt 49,2 procent van de IT managers dat er al eens een audit is uitgevoerd rond het printgedrag in hun bedrijf. Daarnaast stipt 63,9 procent van de IT managers aan dat ze tevens extra maatregelen hebben genomen om hun printeromgeving af te schermen tegen cyberaanvallen.

Voor het volledige artikel met alle resultaten van deze enquête verwijzen we graag naar http://www.smartbiz.be/nieuws/166144/printergebruik-blinde-vlek-bij-bedrijven/

Tijd voor actie!?

Wilt u het print- en kopieergedrag van uw bedrijf eens onder de loep te nemen? Vraag dan een gratis printaudit aan. Via een gratis Savaco printaudit verzamelen we zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie en kijken we samen met u waar verbetering mogelijk is. Dit zowel naar verbruik, beheer en gebruiksvriendelijkheid toe. Deze printaudit is dus de ideale ‘tool’ en de perfecte start voor elke KMO die het beheer van kopieer- en printgedrag verder wil professionaliseren.