Lichtgewichtontwerpen - een praktijkgerichte aanpak

Leer het gebruikte materiaal zo verantwoord mogelijk aan te wenden

Doel

De omzetting van rekenmodellen gebruikt bij sterkteberekeningen, naar economische en betrouwbare constructies, is niet altijd voor de hand liggend.
Bij lasconstructies samengesteld uit profielen, kokers en platen is het van groot belang om de belastingen op een vloeiende wijze over te brengen, van het ene naar het andere onderdeel. D.w.z. dat de verbindingen geen spanningsconcentraties of extra vervormingen mogen veroorzaken. Bij ontwerpers bestaat er soms verwarring tussen de begrippen ‘sterk’ en ‘stijf’. In deze module, wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden het onderscheid duidelijk gemaakt.
In een concurrentiële ontwerpomgeving is het van groot belang om het gebruikte materiaal zo verantwoord mogelijk aan te wenden. In deze sessie wordt een aantal belangrijke principes toegelicht aan de hand van voorbeelden.
Deze opleiding kan samengevat worden als een bundeling van een aantal ‘tips & tricks’ voor het ontwerpen van allerhande (lichtgewicht)constructies. Het formuleren van deze ‘basisregels’ zijn ontstaan na jaren ervaring met het construeren en het uitvoeren van sterkteberekeningen.

Doelgroep

Alle ontwerpers die op zoek zijn naar manieren om beter te construeren.

Vooropleiding

Elementaire kennis sterkteleer en elasticiteitsleer.

Opleidingsinhoud

  • Onderscheid tussen de begrippen sterk – stijf
  • Verbinding van profielen zodat ze voldoen aan de basisprincipes van de sterkteleer
  • Stukken van gelijke weerstand tegen buiging.
  • Buigstijf maken van platen – invloed van verribbing
  • Introductie tot ‘stress stiffening’
  • De aangebrachte begrippen worden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden

Inschrijven in deze opleiding

Door zich in te schrijven, geeft u te kennen dat u op de hoogte bent van de opleidingsmodaliteiten die u hier in PDF-formaat kan raadplegen.

Type

Theorieopleiding

Duur

1 dag

De KMO-portefeuille

Savaco is erkend als dienstverlener voor de KMO-portefeuille van de Vlaamse Overheid. Concreet betekent dit dat u subsidies kan aanvragen voor opleidingen en advies die u bij Savaco bestelt. Meer info vindt u hier.

Vragen of verdere informatie?

Contacteer ons gerust vrijblijvend.


+32 56 26 03 82
academy@savaco.com