CAD training aan de Savaco Academy: trainer Kevin aan het woord

CAD-training volgen aan de Savaco Academy, wat houdt het precies in? Lesgever Kevin, gespecialiseerd in direct modeling software, vertelt hoe een CAD-opleiding er kan uitzien.

Savaco Academy lesgever Kevin geeft training in Creo Elements/Direct aan ingenieurs die de software willen leren kennen of zichzelf erin willen vervolmaken. "Enerzijds zijn er de groepsopleidingen. Dat zijn opleidingen van 3 dagen, waarin we eerst de basisfunctionaliteiten van Creo Elements/Direct van naderbij bekijken en daarna dieper ingaan op annotaties en enkele geavanceerde modelleertechnieken voorstellen. Anderzijds geef ik ook privé-opleidingen. Deze opleidingen zijn toegespitst op één bedrijf en worden volledig aangepast aan de wensen en noden van de klant. Daarnaast geef ik ook best practices trainingen, waarbij we samen met de klant bekijken hoe hij/zij specifieke uitdagingen het efficiëntst kan aanpakken."

Praktische oefeningen

Een belangrijk onderdeel van elke CAD-opleiding zijn oefeningen, vertelt Kevin. "We wisselen telkens af tussen stukjes theorie en een reeks oefeningen, maar de focus ligt echt op dat laatste. Zo leren cursisten meteen de functionaliteit die ze net hebben leren kennen, in de praktijk toepassen."

Voor mij is een opleiding geslaagd als ik van cursisten hoor dat ze de aangeleerde functionaliteiten echt onder de knie hebben. Net daarom leggen we de focus op oefeningen: we willen ervoor zorgen dat de cursisten er volledig mee weg zijn en de technieken ook echt kunnen gebruiken in hun dagelijkse job. Daarom vind ik het ook belangrijk dat er veel vragen worden gesteld: ik leg liever iets opnieuw uit dan dat een cursist vertrekt zonder de techniek helemaal te begrijpen.

Kevin Dewulf, Application Engineer

Focus op efficiëntie

Sneller betere producten ontwikkelen, dat is de kracht van Creo. Ook bij de opleidingen aan de Savaco Academy wordt hierop de nadruk gelegd, gaat Kevin verder: "De bedoeling van elke opleiding is om cursisten zo veel mogelijk methodes aan te leren om efficiënt tot een bepaald model te komen. Ook ingenieurs die al jaren gebruik maken van Creo Elements/Direct hebben er baat bij om regelmatig nieuwe ontwerpmethodes te leren kennen. Zo verhoog je immers je efficiëntie en kan je de taken die je dagelijks doet, sneller en correcter uitvoeren."

Vragen of verdere informatie?

Contacteer ons gerust vrijblijvend.


+32 56 26 03 82
academy@savaco.com


De KMO-portefeuille

Savaco is erkend als dienstverlener voor de KMO-portefeuille van de Vlaamse Overheid. Concreet betekent dit dat u subsidies kan aanvragen voor opleidingen en advies die u bij Savaco bestelt. Meer info vindt u hier.