Interactive Surface Design using Creo Parametric

Ontwerp vrije vorm surfaces

Doel

De opleiding Interactive Surface Design bevat het ontwerpen van vrije vorm surfaces in combinatie met de solid modeling omgeving. Door het creëren van vrije vorm curves en surfaces, is de gebruiker in staat om stilistische vormen aan te maken zonder dat men er enige afmetingen aan toe hoeft te kennen. Het is echter weer wel mogelijk om aan deze features een parametrische link toe te kennen aan de normale Creo Parametric features.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor productontwikkelaar en mechanisch ontwerpers die behoefte hebben aan gestileerde oppervlak ontwerp te maken.

Vooropleiding

Voor deze opleiding volgde u reeds Introduction to Creo Parametric.

Opleidingsinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • ISDX interface
  • Creëren van style curves
  • Creëren van style surfaces
  • Modelleren van complexe geometrie
  • De Resolve Mode in ISDX omgeving
  • Het samenvoegen van style features en andere Creo Parametric features
  • Het gebruik maken van ontwerpschetsen als referentie naar style features
  • Het gebruik maken van gescande data als referentie naar style features

Inschrijven in deze opleiding

Door zich in te schrijven, geeft u te kennen dat u op de hoogte bent van de opleidingsmodaliteiten die u hier in PDF-formaat kan raadplegen.

Type

Functionaliteitsopleiding

Duur

2 dagen

De KMO-portefeuille

Savaco is erkend als dienstverlener voor de KMO-portefeuille van de Vlaamse Overheid. Concreet betekent dit dat u subsidies kan aanvragen voor opleidingen en advies die u bij Savaco bestelt. Meer info vindt u hier.