Veeam Gold Pro Partner

Vandaag wordt van ondernemingen verwacht dat ze always on, always available zijn. Het belang van bedrijfscontinuïteit neemt dan ook alleen maar toe. Veeam levert de technologie die uw organisatie beschikbaar houdt en downtime tot een minimum herleidt.

Veeam Availability Platform

In de digitale wereld van vandaag verwachten klanten dat u er voor hen bent: 24 op 7, 365 dagen per jaar. Ondernemingen kunnen het zich niet meer veroorloven te rekenen met dagen of uren, maar moeten denken in minuten of seconden als het gaat om de beschikbaarheid van data, applicaties en workloads.

Het Veeam Availability Platform biedt backup- en replicatie-oplossingen waarmee applicaties en data snel en betrouwbaar kunnen worden hersteld en downtime tot een minimum kan worden herleid. Zo kunnen organisaties de beschikbaarheid van hun workloads garanderen, of ze nu virtueel zijn of fysiek, on-premise of in de cloud.

www.veeam.com

Ervaren partner in business continuity

Savaco speelt al jaren een pioniersrol in het overtuigen van bedrijven van het belang van een High Availability & Disaster Recovery strategie. Met meer dan 25 jaar ervaring, een serieuze track record op het vlak van business continuity en een Gold Pro Partnership met Veeam op zak, wordt Savaco dan ook als expert aanzien.

Lees meer over Savaco's visie op business continuity.