Digitale transformatie: wat is uw volgende zet?

In welke sector u ook actief bent en wat uw job ook precies inhoudt, de digitale (r)evolutie zal ook uw manier van werken beïnvloeden. Digitale transformatie is dan ook een thema dat best hoog op uw agenda staat. Zet uw digitale strategie om in realiteit. Want wie niet tijdig bijstuurt, wordt schaakmat gezet. Savaco begeleidt u hierin graag met een pragmatische aanpak en helpt u de juiste digitale stappen te zetten richting een duurzame en succesvolle toekomst.

Wat is digitale transformatie (niet)?


De wereld verandert steeds sneller en op alle vlakken. In zo’n volatiele, complexe en ambigue context staan bedrijven en organisaties voor heel wat uitdagingen. Klanten zijn steeds dichter betrokken bij producten en diensten. Aan producten worden almaar hogere eisen gesteld. Bedrijfsprocessen moeten efficiënter worden om competitief te blijven. Dit alles heeft een grote impact op medewerkers en bedrijfscultuur en creëert uitdagingen op verschillende vlakken en voor alle afdelingen van uw organisatie.

Als kapstok van elk digitaal transformatietraject staan 4 pijlers centraal:

  1. Optimaliseer uw bedrijfsprocessen
  2. Stimuleer en faciliteer uw medewerkers
  3. Betrek uw klanten intensief
  4. Transformeer uw producten en diensten

Met data als de verbinding tussen elk van deze pijlers. Belangrijk hierbij is te beschikken over een wendbaar IT-platform om bestaande en nieuwe datastromen snel te kunnen aanwenden om tot bruikbare inzichten te komen voor uw organisatie.

1. Optimaliseer uw processen

U stelde zich vast al eens een van deze vragen:

  • Kan ik manuele of papieren bedrijfsprocessen sneller en efficiënter laten verlopen?
  • Wat doe ik met de toevloed aan data die dagelijks mijn bedrijf binnenstroomt?
  • Hoe haal ik het meeste uit alle gegevens die ik verzamel?

Interne processen en werkmethodes efficiënter en digitaal aanpakken, levert u een enorme tijdswinst op: tijd die u kan investeren in innovatieve producten en een betere dienstverlening. Tools voor Document Management, Workflow Automation en Business Intelligence helpen u immers om de productiviteit en de efficiëntie in uw organisatie gevoelig te verhogen. De tools om uw processen te optimaliseren zijn er dus al. Savaco helpt u graag om ze toe te passen in uw organisatie.

2. Faciliteer uw medewerkers

Met de juiste digitale ondersteuning helpt u medewerkers meer te bereiken: een flexibele, productieve, mobiele en veilige werkplek stelt uw medewerkers in staat het beste van zichzelf te geven.

Het werk is vandaag niet langer een locatie. Oplossingen zoals Microsoft Teams zorgen dat digitaal samenwerken binnen en buiten de organisatie zeer natuurlijk aanvoelt. Bovendien bent u met deze moderne tools steeds bereikbaar, waar u ook bent. Met Virtual Desktop Infrastructure hebt u dan weer al uw bedrijfsapplicaties (zelfs zware grafische tools) bij de hand zodat u productief kan blijven, ook als u onderweg bent. Enterprise Service Management oplossingen geven uw medewerkers een handige helpknop voor alle vragen aan interne diensten als IT of HR. En om dit alles beheersbaar te houden, kan u een beroep doen op tools voor modern Device Management.

3. Betrek uw klanten intensief

De klassieke value chain houdt niet langer op wanneer uw product uw klant bereikt. Vandaag willen klanten niet meer zomaar een product kopen, maar eerder een geheel van diensten rond dat product afnemen, en verwachten ze ook een product dat op hun maat is gemaakt. Gebruik daarom gegevens en inzichten over uw klanten om hen een persoonlijke ervaring te bieden en grijp elke kans om met hen in contact te blijven. Tools als een extranet helpen u om vlot voor uw klanten bereikbaar te zijn en door uw producten te connecteren met het Internet of Things kan u echte gebruiksgegevens uit the field gebruiken om uw product steeds beter af te stemmen op de wensen van uw klant.

4. Transformeer uw producten

Gebruik data om uw product te differentiëren en om nieuwe opportuniteiten als eerste te grijpen. Het Internet of Things biedt oneindig veel mogelijkheden om uw product 'smart' en 'connected' te maken. Maar ook door interne productdata als CAD-tekeningen en een goed beheerde Bill of Materials vlotter te laten doorstromen van engineering naar productie, kan u sneller innovatieve producten ontwikkelen. Augmented en Virtual Reality bieden dan weer tal van mogelijkheden voor zowel ontwerp, productie als servicing.

Data als nieuwe grondstof

Centraal in het digitaliserings- en transformatieproces staat data. Hoe rijker de data die u hebt, hoe beter u kan inspelen op de behoeftes van alle stakeholders rond uw organisatie. Excelleren in interne en externe dienstverlening? De verwachtingen van uw klant overtreffen? Het kan vandaag al. Ga daarom slim om met de gegevens die in en uit uw organisatie stromen. Wanneer u ze samenbrengt in dashboards en verbanden legt met analysetools, kan u data immers omzetten in bruikbare kennis om gebeurtenissen te voorspellen en de uitkomst te beïnvloeden. Ontdek Savaco's Data, Insights & Analytics aanbod.

Duurzaam groeien? Lees het stappenplan.

 

Stippel uw roadmap richting digitale transformatie uit

Hoe begint u nu aan een digitaal transformatietraject voor uw organisatie? Savaco consultants staan u hierin graag bij. Samen met u onderzoeken onze experts hoe digitaal uw onderneming op vandaag is en werken we een roadmap op maat uit.

Vraag vrijblijvend meer info aan over Savaco's Digitale Transformatie Audit.

[leestip]: Savaco-experts aan het woord over digitale transformatie.

Wat zijn precies de gevolgen van digitalisering voor ondernemingen? En wat zijn de mogelijkheden? Vier Savaco-experts geven hun visie op digitale transformatie.

Savaco beter leren kennen?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We maken graag tijd voor u vrij.

Contact opnemen