Stage: Digitaliseren van onkostennota's

De opdracht:

Een Savaco-medewerker heeft de mogelijkheid om bepaalde uitgaven in het kader van zijn professionele activiteiten te laten terugbetalen.  Hiervoor bestaat een procedure binnen Savaco voor het registreren van onkostennota’s.
Daarvoor dient de medewerker op vandaag zijn of haar onkosten te bewijzen door alle kastickets, die gerelateerd zijn aan een beroepsactiviteit, bij te houden.  Op het eind van de maand moet hij deze indienen samen met een overzicht van alle gemaakte kosten, gebaseerd op een Excel sjabloon.   Dit afgeprinte document wordt dan samen met de kastickets voorgelegd aan de leidinggevende en hij of zij geeft hierop zijn goedkeuring.  Tot slot dient een afrekening of vereffening te gebeuren door de dienst Finance & Administration.

Het doel van de opdracht is om deze papieren flow zoveel mogelijk te digitaliseren.  Hierbij kan nagegaan worden hoe de kastickets kunnen gescand worden, weliswaar dienen ze daarna wettelijk nog steeds op papier bijgehouden te worden.  Daarnaast kunnen het overzicht per medewerker en de flow uiteraard wel automatisch gemaakt en gestart worden.

Allereerst zal de student een analyse moeten uitvoeren om de noden van de dienst Finance & Administration vast te leggen.  Hierna is het de bedoeling dat er een vergelijkend onderzoek gevoerd zal worden, bijvoorbeeld naar de mogelijkheden van Rydoo of andere beschikbare platformen.
Daarnaast kunnen de ontwikkelingsmogelijkheden op het Microsoft Azure Cloud platform ook onderzocht worden, meer bepaald binnen het development luik.   Services die zouden kunnen aangeraakt worden zijn; Mobile Apps of Web Apps, gecombineerd met Azure Functions, Logic Apps en Cognitive Services voor het toewijzen van een categorie aan een kasticket.

Voor wie?

  • De student dient over een stuk analytisch inzicht te beschikken om een goeie vertaling te kunnen maken van de noden van Savaco binnen deze opdracht en de functionele specificaties van de oplossing.
  • Hij of zij dient bovendien technisch voldoende kennis te hebben om, onder begeleiding van Savaco, de gekozen oplossing zelf op te zetten en te implementeren.

Solliciteren?

Is deze stageopdracht iets voor jou? Stel je dan kandidaat en stuur een e-mail met je cv en motivatie naar jobs@savaco.com.


Deze pagina delen