Stage: Opzet van een ESM chatbot framework

De opdracht

In Savaco wordt gebruik gemaakt van 4me als Enterprise Service Management (ESM) tool.  Deze SAAS oplossing heeft als doel om informatie te borgen voor een aantal ondersteunende diensten, zijnde momenteel voor HR en IT.  Eindgebruikers (zowel interne medewerkers als klanten) kunnen er terecht met vragen zoals ‘hoe vraag ik verlof aan’, ‘wat moet ik doen i.g.v. een ongeval met de bedrijfswagen’, ‘hoe vervang ik een cartridge in de printer’.  Vaak kan de applicatie zelf een antwoord bieden via self-service, soms verwijst hij jou door naar de juiste persoon.

Savaco bestaat op vandaag uit 130 medewerkers en heeft 300 actieve klanten.  De IT service desk in Savaco gebruikt de 4me applicatie voor het registeren en opvolgen van tickets, die zowel door medewerkers als door klanten worden gelogd.  Daarnaast zal ook HR en facility informatie te raadplegen zijn, aan de hand specifieke aanvraagformulieren en FAQ’s.

Door de grote hoeveelheid informatie die in 4me verzameld zal worden, en het groot aantal gebruikers die informatie zullen opvragen, willen we met de opdracht nagaan in hoeverre we de informatie uit 4me kunnen gaan bevragen via een chatbot.  Dit zou betekenen dat iemand die met een 4me-gerelateerde vraag zit een chatvenster opent, zijn vraag intypt en automatisch antwoord krijgt zonder iemands tussenkomst.  We willen nagaan of ieder type van vraag hiermee kan beantwoord kan worden en wat de beperkingen zijn.  Achterliggend gaan we zoeken welke de meest geschikte algoritmes zijn en hoe de dataset met vraag en antwoord het best dient beheerd te worden.

Het doel van deze stageopdracht is het opzetten van een software platform met een QnA maker waarbij Savaco medewerkers intern vragen kunnen stellen aan de chatbot.

Het bestaat uit twee luiken:
• Een theoretisch luik: een detail analyse van de business case samen met de owners van het 4me platform voor het opstellen van de functionele requirements.
• Een praktisch luik: het in de praktijk omzetten van de analyse door het effectief opzetten van een software platform, het beheer van het platform en het in kaart brengen van de eerste resultaten.

Savaco is implementator van het Azure cloud platform van Microsoft.  Bij voorkeur wordt dan ook dit platform gebruikt om deze case uit te voeren.  Binnen de AI stack van het Azure platform bestaat een Bot Framework en Cognitive Services (LUIS.ai) waarmee kan geëxperimenteerd worden.  In 4me bestaat een Search API die kan aangesproken worden voor uitwisseling van gegevens.

Dit is in eerste instantie een interne opdracht.  Deze ervaringen willen we echter later ook kunnen gebruiken om onze klanten te adviseren in het domein van AI toepassingen.  Indien het software platform voldoet aan de technische specificaties opgesteld in het eerste deel van de opdracht, dan zullen deze gebruikt worden. Voldoen deze niet, dan wordt een onderzoek gedaan naar alternatieven op de markt. Er wordt dus niet verwacht dat de student nieuwe technologie ontwikkelt, wel dat hij of zij bestaande technologie in een praktische case toepast.

Voor wie?

De student dient over een stuk analytisch inzicht te beschikken om een goeie vertaling te kunnen maken van de noden van Savaco binnen deze opdracht en de functionele specificaties van de oplossing.
Hij of zij dient bovendien technisch voldoende kennis te hebben om, onder begeleiding van Savaco, de gekozen oplossing zelf op te zetten en te implementeren.

Solliciteren?

Is deze stageopdracht iets voor jou? Stel je dan kandidaat en stuur een e-mail met je cv en motivatie naar jobs@savaco.com.


Deze pagina delen