Digitalisering = verandering

Als er voor ondernemingen vandaag één constante is, dan is het deze: verandering. Nieuwe spelers op de markt, wereldgebeurtenissen die de economie beïnvloeden, strenger wordende regelgevingen... Voor bedrijven betekent het telkens aanpassen aan een nieuwe realiteit. Ook wie wil digitaliseren en nieuwe IT-tools wil invoeren, staat voor een groot veranderingstraject. Om zo'n traject te doen slagen, is het cruciaal om vlot met die verandering om te gaan. Change Management is dan ook een wezenlijk onderdeel van elk IT-project.

Gebruikers centraal

Als je succes wil hebben met een nieuwe IT-tool, moet je ervoor zorgen dat iedereen in je organisatie er doelmatig mee kan werken. Mensen verzetten zich vaak tegen verandering, maar als ze weten wat ze eraan hebben, zullen ze nieuwe technologie snel oppikken. Het is dan ook cruciaal dat je eindgebruikers van bij het begin bij de uitrol van nieuwe IT-tools betrekt, en dat je hen aantoont wat de meerwaarde van de nieuwe oplossing zal zijn, om de acceptatie van een nieuwe IT-tool te verhogen. Bij succesvolle IT-implementaties is 80% van de inspanningen gericht op mensen en 20% op de technologie. Met andere woorden: als je je eindgebruikers meeneemt in je traject, zal de implementatie van nieuwe tools in je organisatie vlotter verlopen.

User Adoption

Succesfactoren voor gebruikersadoptie

Een goede acceptatie van nieuwe IT-tools hangt af van verschillende succesfactoren. Communicatie en planning zijn voor elk van die factoren van groot belang. Savaco's experts helpen je graag een User Adoption op maat van jouw organisatie uit te werken.

Breng belanghebbenden samen

 • Duid een projectsponsor aan die de visie rond de nieuwe software en de bredere doelen ervan bepaalt en uitdraagt.
 • Ga op zoek naar early adopters die de nieuwe tools als eerste willen leren kennen en je waardevolle feedback kunnen geven over de verdere uitrol ervan.
 • Zorg voor pleitbezorgers of champions die de nieuwe tool goed kennen en de voordelen ervan helpen verduidelijken bij collega's, om ook hen op hun beurt enthousiast te maken over de nieuwe tool.

Definieer scenario's

 • Definieer verschillende scenario's waarbij de gebruikers de nieuwe tool of functionaliteit zullen kunnen gebruiken
 • Bepaal succescriteria en meet of de lancering doeltreffend verloopt
 • Bepaal prioriteiten voor de verschillende scenario's en hun uitrol

Communiceer gericht

 • Communiceer voor, tijdens en na de uitrol van de nieuwe tool
 • Combineer verschillende communicatievormen, zoals e-mail, posters, misschien wel een lanceringsevenement?
 • Creëer op die manier bewustwording en verhoog de steun voor de nieuwe IT-tool

Voorzie opleiding

 • Maak een opleidingsplan op voor alle gebruikers
 • Train je key users en geef hen de tools om andere gebruikers op te leiden
 • Pas opleidingen aan aan de behoefte van verschillende types gebruikers
Leestip

User adoption ebook

Lees meer over gebruikersadoptie in het eBook Microsoft 365: een Adoptiehandleiding voor Eindgebruikers.

Verhoog je gebruikersadoptie met de hulp van Savaco

Savaco heeft al jaren ervaring bij het uitrollen van IT-projecten en kent het belang van een duurzame gebruikersadoptie. Onze experts staan u bij bij het opstellen van en doeltreffend adoptie- en communicatieplan. Wil je je medewerkers meer doen halen uit nieuwe of bestaande tools?