Een jaar geleden, op 4 februari 2021, mocht Savaco 30 kaarsjes uitblazen. Om dat te vieren lanceerden we een impactvolle jubileumactie: gedurende het jaar wilden we niet minder dan 30 goede doelen ondersteunen. 1 jaar later kunnen we met trots terugkijken op 30 geslaagde acties waarbij we lokale verenigingen, goede doelen en scholen een duwtje in de rug konden geven. Enkele initiatieven zetten we in een vorige blogpost al in de kijker; aan het einde van ons jubileumjaar blikken we nog even terug op zes andere geslaagde acties.

De Sprong | Collega Bart

Collega Bart is al geruime tijd actief in een werkgroep die fondsen werft voor De Sprong, een school voor bijzonder lager onderwijs in Kortrijk. Barts zus Els is directeur van de school. "Met enkele enthousiaste partners en familieleden van leerkrachten van De Sprong werd de werkgroep De Leuning opgericht. Deze actiegroep wil een steentje bijdragen om de leefwereld van de bijzondere leerlingen op deze buitengewone school zo aangenaam mogelijk te maken", legt Bart uit.

Binnen het domein taalontwikkeling wilde de werkgroep investeren in boeken voor de schoolbib.  "We willen de leerlingen stimuleren om meer te lezen, zowel op school als thuis. Uit onderzoek blijkt immers dat kinderen die plezier hebben in lezen ook daadwerkelijk meer lezen en betere schoolresultaten halen. We vinden het daarom belangrijk dat er op school boeken permanent en zichtbaar aanwezig zijn. In de schoolbib willen we de kinderen laten kennismaken met een uitgebreide boekencollectie: van lees- en weetjesboeken over strips en tijdschriften tot luisterboeken en anderstalige boeken. Blijven investeren in een gevarieerd boekenaanbod met zowel oude als recente titels, is dan ook de boodschap."

Savaco voorzag het nodige budget om de boekencollectie van de schoolbib in De Sprong verder uit te breiden. "We zijn bijzonder blij met de steun die we krijgen van Savaco om onze schoolbibliotheek verder te kunnen uitbouwen", klonk het bij De Sprong.

Vzw Pinocchio | Collega Thomas

Collega Thomas is vrijwilliger bij vzw Pinocchio, een organisatie die zich inzet voor het welzijn van kinderen en jongeren met brandwonden. "Het begon allemaal toen ik 7 jaar was", vertelt Thomas. "Door een ongeluk met een kaars liep ik derdegraads brandwonden op aan mijn rug en arm en kwam ik in het brandwondencentrum van het UZ Gent terecht. Dit werd uiteindelijk mijn thuis voor de komende maanden. Fysiek volgden operaties, de behandeling achteraf, de speciale verzorging, in het begin dagelijkse thuisverpleging, drukpak, ... Mentaal volgde ook een bepaalde schaamte. Als kind ben je wat 'anders' dan de andere kinderen. Je moet omgaan met kijklustigen, uitspraken van andere kinderen zoals 'waarom is je rug zo lelijk?', ..."

"In het ziekenhuis kwamen we in contact met vzw Pinocchio en al snel nam ik deel aan verschillende activiteiten. Ik herinner mij één van de eerste activiteiten: gaan zwemmen. Op het eerste moment was dit voor mij zeer zwaar, omdat ik enorm beschaamd was over mijn littekens. Maar ik werd direct opgevangen door de mensen van de vzw en de andere lotgenootjes. Met dit soort activiteiten leer je echt wel je angsten overwinnen en je zelfvertrouwen terug op te bouwen. Uiteindelijk ben ik 12 jaar lang jaarlijks meegegaan op kampen en activiteiten van vzw Pinocchio. Nu zijn brandwonden een deel van wie ik ben en mag er zelfs over gelachen worden. Na 12 jaar als lid mee te gaan, heb ik besloten om zelf ook te helpen bij het organiseren van activiteiten en kampen als vrijwilliger. Niets beter dan mijn eigen ervaringen te kunnen delen met de kindjes die vandaag met brandwonden te maken krijgen :-). De steun van Savaco zal goed van pas komen bij het organiseren van onze volgende activiteiten."

Koninklijke Harmonie Ypriana | Collega Bert

Collega Bert speelt al van kleinsaf trompet en is al meer dan 20 jaar trompettist bij de Koninklijke Harmonie Ypriana uit Ieper. Daarnaast speelt hij ook bij De Brasserie, het koperblazersensemble van Ypriana: "Doorheen het jaar organiseren we diverse optredens. Als muziekvereniging halen we daar onze inkomsten uit, maar corona heeft hier wel wat roet in het eten gegooid", vertelt Bert. Nochtans bleef de harmonie ook in coronatijden niet stilzitten. "Omdat de honger om muziek te maken zo groot was, hebben we toch enkele speciallekes uit onze mouw geschud", vult Bert aan. "Zo maakten we voor de 100ste verjaardag van Ypriana een online opname van thuis uit en gingen we aan de slag met greenscreens met onze brassband De Brasserie. Op Wapenstilstand brachten we dan weer coronaproof hulde op enkele militaire begraafplaatsen. Ikzelf trok naar de militaire begraafplaats in Dranouter, en speelde daar de Last Post. Aangezien onze inkomsten de voorbije jaren beperkt bleven, is een extra duwtje in de rug zoals de steun van Savaco zeker welkom."

KFC Poperinge | Collega Loy

Collega Loy is actief in voetbalclub KFC Poperinge, waar recent een mooi initiatief werd opgestart rond het welzijn van de jeugdspelers. "In de voetbalwereld is er te weinig aandacht voor het sociale aspect. Als één van de weinige clubs in de streek, wil KFC Poperinge hier iets aan doen met het project Kop Op. Trainers en afgevaardigden hebben een nauw contact met spelertjes in de club en vaak zijn zij het die problemen als pestgedrag, faalangst of een gebrek aan zelfvertrouwen als eerste opmerken", vertelt Loy. "Met dit project willen we onze trainers begeleiden en opleiden om met het psychologisch welzijn van hun spelers om te gaan. We werken hierbij samen met externe psychologen en stelden een mental coach aan als aanspreekpunt voor trainers en spelers. De steun van Savaco heeft ons flink geholpen bij het opzetten van dit project."

Scouts Groeninge | Collega Fausto

Collega Fausto groeide op met de Scouts van Groeninge. "Ik ben al lid sinds het eerste leerjaar", vertelt hij, "Na het volledige traject als lid, werd ik als student ook leider. Tot vorig jaar was ik nog actieve leiding. Intussen ben ik hiermee gestopt, maar ik ga wel nog mee op kamp als foerier (dat is de kookploeg) en spreek nog regelmatig af met de oud-leiding. Met onze scoutsgroep willen we dit jaar investeren in sjorbalken en tenten, want ons materiaal heeft flink afgezien van de regen en de overstromingen in juli 2021. We hadden op dat moment drie kampplaatsen in de Ardennen, waarvan twee effectief overstroomd zijn. We hebben moeten evacueren en hadden niet de tijd om ons kamp af te breken, waardoor ons materiaal het zwaar te verduren kreeg en lang in het water heeft gestaan. De steun van Savaco zal dan ook voornamelijk voor herstellingen van tenten en nieuw kampmateriaal gebruikt worden."

Vondels | Collega Louis

Vondels is een organisatie die ondersteuning biedt aan meerderjarige personen met een (vermoeden van) beperking. Collega Louis is er voorzitter van de raad van bestuur en zet zich dan ook graag in om fondsen te werven voor deze warme organisatie. "Het geeft me veel energie om me in te zetten voor een organisatie die mensen met een beperking woon- en werkondersteuning biedt op een erg enthousiaste en hartelijke manier. Eén van onze initiatieven is dagbesteding De Pelgrim waar mensen met een beperking samen werken in het hart van het pittoreske Heuvelland. Er worden dieren en een moestuin verzorgd, nestkastjes en insectenhotels gemaakt en allerlei lekkers gekookt. Voor verdere groei van het bakatelier sponsorde Savaco een pannenkoekenmaker. Die maakt het mogelijk om pannenkoeken te bakken zonder zware pannen. Zo wordt het bakatelier voor meer mensen toegankelijk. Dankzij de ondernemende impuls van Savaco steeg de productiviteit… maar ook het aantal pannenkoekenfeestjes :-)", aldus Louis.