Industrie 4.0 cyberveilig aanpakken

In een internationale bevraging van Fortinet geven 58% van de grote industriële bedrijven aan dat ze het afgelopen jaar te maken kregen met een veiligheidsinbreuk op hun OT-systemen. Hoe zit dat bij de Belgische bedrijven? Hiernaar peilde sectorfederatie Agoria in samenwerking met Howest, UGent en kenisscentrum Sirris met een bevraging bij 77 Belgische maakbedrijven. Het is de eerste studie over cyberveiligheid in de maakindustrie in ons land.

In België zijn er zo'n 5.000 industriële maakbedrijven. Ongeveer 60% van hen heeft al de stap gezet naar Industrie 4.0. Ze investeren in slimme operationele technologie (OT), geconnecteerde machines en robots om hun productieprocessen te verbeteren. Maar ook voor cybercriminelen is dit industriële Internet of Things (IIoT) een gedroomde speeltuin. Meer connectiviteit vereist daarom ook meer cyberveiligheid.

Belgische OT-omgevingen erg kwetsbaar

Uit de studie blijkt dat er binnen maakbedrijven vandaag te weinig bewustzijn en kennis bestaan over cybersecurity en over de risico's die de convergentie tussen IT en OT met zich meebrengt. De OT-omgeving van onze maakbedrijven is dan ook zeer kwetsbaar.

Zo gaf 35% van de respondenten aan dat ze werken met PLC's van 10 jaar of ouder. 48% van deze groep voert zelden tot nooit updates uit op hun OT-systemen. Nochtans is het beveiligen van deze componenten cruciaal om de veiligheid van de hele omgeving te garanderen. Ook bleek dat bedrijven al te vaak geen veiligheidsbeleid rond OT hebben, en als het er is, dan is het vaak niet geïntegreerd met hun IT-security. Bovendien zegt ongeveer de helft van de respondenten dat ze niet over de nodige interne kennis beschikken om adequaat te reageren, mochten ze met een cyberaanval geconfronteerd worden.

Toch zijn er ook bedrijven die het wel goed doen. Uit de studie bleek dat zo'n 10% van de bedrijven wel al heel wat stappen hebben gezet op het vlak van OT- en IT-security. Op basis van de best practices die deze kopgroep toepast, stelden de onderzoekers ook enkele aanbevelingen op om maakbedrijven op weg te helpen richting een veiliger OT-omgeving. Lees de aanbevelingen in de whitepaper.

Op naar een cyberveilige industrie

Ook Savaco's experts helpen je graag om jouw OT-omgeving optimaal te beveiligen. Op basis van onze expertise op het vlak van networkingIoT en security, zorgen we ervoor dat jouw operationele technologie op een correcte manier verbonden is met jouw netwerk, en dat dit netwerk bovendien voldoende beveiligd is. Wil je graag weten hoe het gesteld is met jouw cybersecurity, op zowel IT- als OT-vlak? Vraag een Savaco Security Scan aan.

[Bron]: Agoria. Bekijk ook de persconferentie waarbij de studie wordt voorgesteld.