Interview

Etion op bezoek bij Savaco medeoprichter Carl Sabbe

Savaco is een onderneming volop in beweging. Ook de voorbije 4 jaar ging het hard. In een interview voor het Etion-magazine Ondernemen deelt medestichter Carl Sabbe graag enkele inzichten over de evolutie die Savaco maakt, de intrede van extern kapitaal en wat dit betekent als familiebedrijf. Lees het volledige interview:

Om zowel de vrede binnen de familie te bewaren als de ondernemingswaarde te beschermen heeft het Kortrijkse IT-bedrijf Savaco beslist om zijn kapitaal open te stellen voor een externe investeerder. Dat is ook gelukt. De twee kinderen van de stichters die dat wilden, werken intussen in het bedrijf. Na de intrede van extern kapitaal van het Nederlandse fonds AAC Capital in 2018 heeft Savaco zijn groeipad nog versneld met een reeks overnames. 

Klaar voor de tweede generatie

De komst van de externe investeerder was in de eerste plaats nodig om de overdracht naar de tweede generatie te optimaliseren. Daar besteedde Savaco al heel vroeg aandacht aan. De stichters Rik Vandemoortele en Carl Sabbe waren erg beducht voor het gevaar op ruzie in de familie, of voor waardevernietiging in het bedrijf mocht die overgang niet goed geregeld raken. “Ik zie bijvoorbeeld dat in sommige familiebedrijven problemen optreden wanneer één van de kinderen in het management komt en zo mooie dingen kan realiseren die waarde creëren. Dat drijft de prijs op van de aandelen en dus van de som die hij of zij zelf moet betalen om broers of zussen uit te kopen. Die heeft er dus alle belang bij om wat op de rem te gaan staan en dat leidt op zijn beurt tot conflicten in de familie. Een dergelijke situatie wilden we absoluut vermijden”, zegt Carl Sabbe.

 

 

Snel een familiecharter

Om die overgang goed te regelen hebben de families Sabbe en Vandemoortele al erg vroeg een familiecharter opgesteld. “Andere ondernemers van mijn generatie beginnen er nu pas aan, maar wij hebben dat al sinds 2007, lang voor de kinderen aan de deur kwamen kloppen.

Daarin staan onder andere de voorwaarden waarin de komst van onze kinderen naar Savaco mogelijk is. Een masterdiploma, minstens drie jaar ervaring in een ander bedrijf, de capaciteiten hebben voor een verantwoordelijke functie, het maximum aantal kinderen actief in het bedrijf, enzovoort.

Daarnaast hebben we toen ook beslist om de raad van bestuur uit te breiden met externe bestuurders. Dat geeft het bedrijf de mogelijkheid om op een objectieve manier te oordelen over de kandidatuur van onze kinderen. De stichters-vaders zitten daar te dicht op. Mijn zoon Louis maakt nu deel uit van het driekoppige directiecomité als COO en is daarmee verantwoordelijk voor de interne organisatie (met daarin financieel beleid, HR, kwaliteit, enzoverder). Zopas is ook Loïc, de zoon van Rik Vandemoortele, in het bedrijf gekomen als business developer. Het ziet er niet naar uit dat nog andere kinderen hen zullen volgen”, zegt Carl Sabbe.

De waarde van geld

De families hebben hierover met de kinderen openlijk gecommuniceerd en hen ook aangemoedigd om de jaarvergaderingen van het bedrijf bij te wonen. Dat moest hen niet alleen inzicht geven in de activiteiten van de organisatie, maar ook in het vermogen dat al werd opgebouwd. “In sommige families is het een taboe om te spreken over geld, maar Rik en ik vonden het noodzakelijk om onze kinderen al vroeg te laten voelen wat onze activiteiten opbrengen.”

Parallel hiermee bestudeerden de families de verschillende mogelijkheden om het bedrijf dan door te geven aan de volgende generaties. Daarbij kwamen drie scenario’s bovendrijven: verdelen onder kinderen, de volledige overname door het familielid dat actief is in het bedrijf of een intrede van extern kapitaal in het bedrijf. De eerste optie werd al snel afgevoerd, maar ook de tweede haalde het niet. Het zou één zoon of dochter met een ‘rugzak vol schulden’ opzadelen. Alleen de derde optie — de intrede van extern kapitaal — bleef over.

Savaco is en blijft een familiebedrijf

Carl Sabbe
Carl Sabbe
Medeoprichter Savaco

Familie aan het stuur

“Wij hebben ons als stichters altijd in de eerste plaats gericht op het creëren van waarde voor onze klanten en voor onze medewerkers. Dat blijft ook zo na de intrede van AAC Capital. Ze vertrouwen volledig op de manier waarop wij het bedrijf leiden. We leggen dat ook uit aan onze medewerkers en onze klanten: Savaco is en blijft een familiebedrijf. Het onlangs ingekrompen directieteam bestaat nu uit medestichter Rik Vandemoortele als gedelegeerd bestuurder of CEO, mijn zoon Louis Sabbe als COO en Lieven Vandamme als CTO met 23 jaar ervaring binnen Savaco. Die laatste twee zijn trouwens als beste uit de externe assessments gekomen. Ikzelf treed op als de voorzitter van de raad van bestuur waar ik specifiek aandacht heb voor de overnameprojecten”, zegt Carl Sabbe.

Professionele opvolging

Toch hanteert de nieuwe investeerder geen hands-off beleid. Ten eerste verwacht AAC een veel uitgebreidere rapportering over de gang van zaken dan de gewoonte was. Waar Savaco vroeger per kwartaal een financieel rapport maakte, is dat nu elke maand noodzakelijk. De meerderheids-aandeelhouder wil ook goed op de hoogte blijven van de operationele KPI’s die de groeistrategie ondersteunen. In de eerste plaats is dat de evolutie van het aantal medewerkers, want dat cijfer bepaalt het volume en de kwaliteit van de service. In functie hiervan heeft het bedrijf trouwens een hr-directeur met een internationaal profiel aangeworven om breder te rekruteren. “Onze strategie is altijd volledig gericht geweest op interne groei en de operationele prestaties. AAC heeft wel een meer professionele aanpak om de aandeelhouderswaarde te verbeteren. Op die manier ontstaat een beter evenwicht tussen de stakeholders: klanten, medewerkers én aandeelhouders. Vroeger was dat laatste niet onze grootste bekommernis en ik apprecieer het sterk dat het nu wel zo is. Zo werkten we vroeger niet met een budget. Rik en ik vonden dat het jaarresultaat te sterk afhing van het afsluiten van een groot project binnen het jaar of net niet. Dat was deels toeval. Nu is er wel een budget en dwingende targets. Als er een tegenvaller is, schiet het hele bedrijf in actie om dat te compenseren”, zegt Carl Sabbe.

“Als ik daar achteraf over nadenk, moet ik vaststellen dat we als stichters misschien wat voorzichtig waren geworden. We bleven ook vasthouden aan een strategie van organische groei, zonder overnames. De verkoop van de meerderheid van onze aandelen heeft voor een stuk ook zekerheid gebracht en dat geeft ons meer vrijheid om risico’s te nemen”, besluit Carl Sabbe.