Een ramp kan ieder bedrijf op elk moment overkomen

"Schade enorm na bedrijfsbrand in Brecht: 4500 vierkante meter verwoest." "Hevige brand bij dochterbedrijf van Katoen Natie: zonnepanelen ontploft." "Bedrijfsbrand in Overpelt: omwonenden moeten ramen dichthouden." Dit soort krantenkoppen passeren regelmatig de revue en bewijzen telkens opnieuw dat een ramp ieder bedrijf op elk moment kan overkomen.

Om in zo'n rampscenario jouw bedrijf snel terug operationeel te krijgen, is een snelle heropstart van jouw IT-infrastructuur onontbeerlijk. Als het goed is, heb je dus alvast een Disaster Recovery plan klaarliggen. Maar zit in dat plan alles vervat dat je op het moment van een ramp nodig heeft? Deze checklist zet je op weg.

Dit mag niet ontbreken in jouw Disaster Recovery plan:

1. Backup

De basis van een goed Disaster Recovery plan is een goede backup. Die voldoet best aan de 3-2-1-regel:

  • 3 kopieën van de data (live data op het SAN, 2 backup kopieën)
  • op 2 verschillende opslagmedia (SAN voor live data, aparte diskshelf voor backup)
  • waarvan 1 kopie off-site.

Het liefst gebeurt deze backup automatisch (ook voor de off-site kopie) en is ze voorzien van end-to-end encryptie. Lange tijd werd voor zo'n off-site backup beroep gedaan op tapes, maar de laatste jaren is 'backup to the cloud' een vaak gebruikte oplossing. Savaco Cloud Backup is er zo één.

Lees meer over Savaco Cloud Backup

2. Rolverdeling

Op het moment dat er een ramp gebeurt, is het cruciaal dat iedereen weet wat hem/haar te doen staat. Duid daarom mensen aan die de nodige verantwoordelijkheden en rollen zullen opnemen, ook binnen de IT-dienst. Zonder duidelijke afspraken over wie welke beslissingen mag nemen, wordt er immers ofwel te lang gewacht, ofwel door verschillende mensen naast elkaar gewerkt, met heel wat vertraging of verwarring als gevolg.

Bepaal dus op voorhand wie de beslissing mag nemen om een Disaster Recovery procedure op te starten. Deze persoon kan dan zelf aan de slag gaan, of stuurt een team van mensen aan om de backup te restoren en te activeren. Een derde optie is dat hij/zij contact opneemt met de IT-partner die de backup beheert.

3. Praktische afspraken

Eens je jouw backup hebt gerestored, kunnen jouw medewerkers in theorie terug aan de slag, maar je bedenkt best ook al even hoe je dat praktisch zal organiseren.

  • Waar kunnen jouw medewerkers terecht indien het bedrijfsgebouw onbeschikbaar wordt? Je kan bijvoorbeeld een backup werklocatie voorzien of ervoor zorgen dat medewerkers van thuis uit kunnen verder werken.
  • Met welke toestellen kunnen medewerkers verder werken in geval van een ramp? Kan je hen vragen om met hun privétoestel verder te werken? Voorzie je reservepc's op een andere locatie? Een veelgebruikte manier van werken is het bijhouden van de vorige generatie pc's bij het vernieuwen van de toestellen binnen de organisatie. Zo kunnen die nog van pas komen in geval van een ramp.
  • Hoe maak je verbinding met de off-site backup? Je kan gebruikmaken van een vpn-verbinding, maar bijvoorbeeld ook van Remote Desktop oplossingen als Citrix Netscaler Gateway of Remote Desktop Services Gateway.
  • Via welke internetverbinding connecteren jouw medewerkers met de off-site backup? Is de locatie van waaruit je verbinding maakt, voorzien van wifi-toegang? Vraag jemedewerkers om hotspots te creëren via hun smartphone?
  • Als jouw backup door jouw IT-partner beheerd wordt, maak je best duidelijke afspraken rond Recovery Time Objective en Recovery Point Objective, zodat je weet wat je van jouw IT-partner mag verwachten. Daarnaast kan je ook met hen afspreken om eventueel reservepc's ter beschikking te stellen en om een remote desktop omgeving te voorzien waarmee je met de backupgegevens verbinding kan maken.

4. Test

De enige manier om te weten te komen of jouw Disaster Recovery plan naar behoren werkt, is het te testen. Plan daarom regelmatige tests in van jouw backup en restore oplossing. Net zoals een jaarlijkse brandoefening, kan zo'n DR checkup eventuele tekortkomingen blootleggen, zodat deze kunnen verholpen worden en je zeker weet dat je op jouw backup kan rekenen als het ooit echt nodig is.

Met de handen in het haar of op beide oren slapen?

Laat het duidelijk zijn: een Disaster Recovery plan heeft heel wat meer om het lijf dan enkel het bijhouden van een goede backup. Gelukkig hoef je er niet helemaal alleen voor te staan. Je kan ook beroep doen op de jarenlange ervaring en expertise van Savaco op het vlak van Disaster Recovery oplossingen.

Onze Disaster Recovery as-a-Service diensten omvatten niet alleen een Cloud Backup naar onze Atlas Datacenters, maar een volledig Cloud Restore programma waarmee je binnen een zo kort mogelijke tijd jouw backup kan activeren en gebruiken vanuit onze datacenters. Deze backup- en restore-oplossing wordt jaarlijks voor je getest en gechronometreerd, om op die manier jouw Recovery Time Objective zo accuraat mogelijk te bepalen. Bovendien helpen we je graag met het uitwerken van een IT Disaster Recovery plan voor jouw globale IT-infrastructuur, zodat je helemaal van jouw DR-stress ontzorgd bent. Zo kan je op jouw beide oren slapen: wat er ook gebeurt, je bent snel terug up-and-running.