De eerste socio-economische studie over de cybersecurity sector

Omdat we in een continue en snel veranderende wereld leven waar technologie een exponentieel stijgende rol inneemt in de samenleving, wordt aandacht voor cyberveiligheid van deze technologie uitermate belangrijk. De bedreigingen voor deze technologieën evolueren ook verder en dwingen de Belgische bedrijven mee te evolueren om zo geen concurrentiële achterstand op te bouwen tegenover andere landen. Een dergelijke evolutie vereist ook de nodige kennis van zaken om de juiste beslissingen te maken en om bij incidenten correct te reageren. Dat wijst ook het recent gepubliceerde onderzoek van Agoria aan: “First socio-economic study on the cyber security sector in Belgium”. De studie wil een waarheidsgetrouw beeld schetsen van de cyberbeveiligingssector in België. De studie biedt waardevolle inzichten over de sector, de pijnpunten en uitdagingen en formuleert ook richtlijnen om bedrijven te laten groeien in cyberveiligheid.

Savaco’s Team Manager Security Vincent gaat hier graag dieper op in en vertelt welke rol Savaco als cybersecurity specialist hier kan opnemen voor jou.

Straffe 'wake-up' cijfers

Enkele cijfers uit deze Agoria-studie tonen aan dat de uitdagingen in het Belgische cybersecurity landschap groot zijn:

In 2022 kampte ons land met 37.982 cybercriminaliteitsincidenten. Dat komt neer op meer dan 100 cyberaanvallen per dag, een stijging van 37% ten opzichte van 2019. Cyberaanvallen namen sterk toe tijdens de COVID-19 lockdown. Veel bedrijven waren niet voorbereid op hybride werken in termen van infrastructuur, beleid en opleiding, waardoor hun digitale kwetsbaarheid toenam. 

Als gevolg daarvan lanceerden hackers 19% meer phishing aanvallen. In 2020 kreeg 42% van de kleine en middelgrote ondernemingen te maken met een cyberincident. Bij 38% van de getroffen bedrijven veroorzaakte het een bedrijfsstilstand. Een alarmerend aantal, aangezien de helft van alle organisaties in België en Nederland geen actieve cybersecuritystrategie hebben. In een studie van Agoria uit 2021 (Studie en whitepaper: 'Cybersecurity in de maakindustrie' | Agoria)  bleek al dat de helft van de technologische maakbedrijven in het geval van een cyberaanval niet zou weten wat te doen of hoe adequaat te reageren. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel.

Het Belgische cybersecurity landschap anno 2022

Er zijn in België 441 bedrijven actief rond cybersecurity, waarvan 233 in Vlaanderen, 106 in Wallonië en 102 in Brussel. Samen zijn ze goed voor een totale omzet van 1,58 miljard euro, 600 miljoen euro aan toegevoegde waarde en 0,1 procent van het bruto binnenlands product.

De cybersecurity sector telt vandaag 6405 voltijdse medewerkers en er staan maar liefst 1205 vacatures open.

Agoria heeft als doelstelling om tegen 2025 te zorgen dat 95% van de Belgische organisaties een Cyber Security Plan heeft. Dat is een prima ambitie waar we graag mee onze schouders onderzetten want er is nog wel wat werk aan de winkel. We merken trouwens dat het opmaken van een Cyber Security Plan nog te vaak gezien wordt als een opdracht exclusief voor het IT-team. En dat is onterecht. Van bij de start moet ook de top van het bedrijf actief betrokken zijn. Enkel als iedereen op dezelfde golflengte zit, kan hier succes en vooruitgang geboekt worden."

Vincent Haerinck, Team Leader Security bij Savaco
Vincent Haerinck
Team Leader Security

De cybersecurity armoedegrens – 5 actiepunten

Bij Savaco brengen we al enkele jaren de boodschap dat cybersecurity niet moet aanzien worden als kost, maar als een opportuniteit voor verdere groei in de digitale transformatie. Dit wordt nu ook gestaafd in het onderzoek. Wat echter wel werd vastgesteld is dat KMO’s tot op vandaag veelal tekortschieten in hun cybersecurity aanpak en daarmee onder de “cybersecurity armoedegrens” zakken, wat wil zeggen dat ze te weinig essentiële vaardigheden rond cybersecurity bezitten en daardoor (ongewild) aanzienlijke risico’s lopen.

Er werden als gevolg van deze studie 5 actiepunten geïdentificeerd, waar we met Savaco ook verder op willen inzetten om zo mee bij te dragen aan een cyberveilig België:

THEMA 1: Ontwikkeling van talent- en onderwijscurricula

1 | Vergroot de algehele capaciteit van ons land voor hoger cyberonderwijs en zet carrières in cyberbeveiliging onder de aandacht.

Vincent: “Naast de verdere integratie van onze collega’s en cybersecurity specialisten bij TrueGEN en de sterke groei binnen ons Savaco security team, ondersteunen we dit jaar minstens 4 cybersecurity stagestudenten, geven we gastlessen in het hoger onderwijs, moedigen we doorgroei aan van algemene IT-richtingen en organiseren we regelmatig sessies om cybersecurity kennis verder te verspreiden.”

 

THEMA 2: Bewustzijn

2 | Start regionale en nationale bewustmakingscampagnes, gericht naar managementniveaus in de publieke en de private sector en de verschillende overheden

Vincent: “We ondersteunen het verspreiden van awareness door cybersecurity steevast als onderwerp aan te brengen op CEO/CIO events en geven ook regelmatig cybersecurity talks op industrie- en andere focusgroepen. We bieden natuurlijk ook onze diensten rond het scheppen van bewustzijn omtrent cybergevaren bij de klanten zelf verder aan."

Bekijk ons aanbod in User Awareness Training 

3 | Inspireer sectorfederaties en overheden om een ​​cybersecurityplandoelstelling voor 2025 vast te leggen

Vincent: “Met onze Cybersecurity Roadmap dienst helpen we voor je onderneming te definiëren waar de investeringen naar cybersecurity moeten op gefocussed worden, gebaseerd op het profiel van jouw onderneming. Qua cybersecurity aanpak verschilt een bank nu eenmaal van een voedselverwerkend bedrijf. Er spelen verschillende regulatoren, wetgevers en andere invloeden bij elke organisatie. Wij als Savaco helpen daar onze klanten mee, bepalen waar ze moeten opzetten en hoe zwaar. “

Bekijk de getuigenis  van Engicon

 

THEMA 3: Groeistappenplan per sector

4 | Nodig alle regio's en andere belanghebbenden uit om te overwegen om start-ups en scale-ups in cybersecurity te ondersteunen

Vincent: "Door onze sterke groei zijn we ondertussen al een uit de kluiten gewassen IT-bedrijf, maar onderzoek toont aan dat er nog veel groeipotentieel is in de cybersecurity markt in België. We willen dus ook verder blijven inzetten op die groei en deze bij onze klanten ook ondersteunen. Onze ambitie is om samen met het TrueGEN-team klanten doorheen de “security journey” te helpen loodsen."

5 | Bevorder de export en faciliteer buitenlandse investeringen in Belgische cyberbeveiligingsvaardigheden en -diensten

Vincent: "We engageren ons om de komende maanden en jaren voor onze klanten die in het buitenland opereren ook te ondersteunen met lokale cybersecurity expertise en het zwaartepunt van ons dienstenaanbod ook in België verder uit te bouwen."

Groeien in cybersecurity maturiteit

Teken je Cybersecurity Roadmap uit

Wil je graag met Vincent rond de tafel zitten om je Cyber Security plan verder vorm te geven? Wil je graag de cyber security processen binnen je organisatie laten uitwerken? Heb je nood aan bepaalde cyber security expertise maar ontbreken bepaalde expertprofielen in je team?