Ieder bedrijf heeft baat bij een IT-omgeving die mee evolueert en continuïteit verzekert. Wil je bovendien bijbenen in deze digitaliserende wereld, dan is er ook durf voor innovatie nodig. Die bimodale redenering maakt het er voor de IT manager niet simpeler op. Volgens Gartner zijn er dan ook twee verschillende snelheden om met IT-vernieuwingen, -beheer en -optimalisatie om te gaan: al sprintend of marathongewijs. Beiden verschillend, maar beiden essentieel binnen een hedendaagse onderneming. Dat beaamt ook Marc Degryse.

Een marathon gaat gepaard met een vooraf vastgelegd plan. Daarrond worden de nodige elementen ontworpen, getest en geactiveerd. Het gaat om langetermijnprojecten – bijv. de vernieuwing van een datacenter– die stabiliteit nastreven. Sprints daarentegen zijn een iteratief proces. Aan de hand van kleine stapjes, die elkaar in no time opvolgen, wordt snel vooruitgang geboekt. Het creëert een golf van innovaties om snel te weten te komen welke technologieën een meerwaarde vormen.

“Vandaag passen klassieke projectmethodologieën of marathons niet altijd meer bij de nieuwere cloud-, big data & analytics- of IoT-oplossingen. Dat vraagt dus om een shift”, zegt Product Strategy Manager Marc Degryse van Savaco. “En die komt er. Waar men sprints vroeger koppelde aan chaos en kwaliteitsverlies, wordt nu het tegendeel ervaren: de opstartfase is korter, evaluatie volgt sneller en bijgevolg ook de bijsturing.”

Verschillende disciplines: volg de spelregels

Maar marathons en sprinten vragen om verschillende spelregels. Terwijl de ene een duidelijke budgetbesteding inhoudt, vraagt de andere om een lopend budget. Terwijl de ene nazorg nodig heeft, is de andere een voortdurend proces dat niet mag stilvallen.

“Bij marathons werk je op lange termijn en kan het eindresultaat licht afwijken van de initiële vraag. Bij sprints heb je voortdurende evaluatie en bijsturing, waardoor je de juiste richting blijft uitgaan. Zolang je echter de spelregels van het sprinten volgt: meer interactie én samenwerking.”

Verschillende atleten: IT manager 2.0

Sprinters en marathonlopers zijn ook totaal verschillende atleten, en toch moeten ze samenwerken. Dat vraagt om nieuwe skills van de IT manager. Naast zijn of haar technische expertise, is time en people management even belangrijk. “De IT manager zou ook deel moeten uitmaken van het businessteam om op hoger niveau interactie te stimuleren en de digitale toekomstvisie van het bedrijf een richting mee te geven.”

Een belangrijke nuance: het blijft een en-en-verhaal. Elk IT-project vraagt om een andere methode en een open mindset van het IT-team. “Het is belangrijk om de juiste balans te vinden tussen sprints en marathons. Slaag je hierin, dan plukt de ganse organisatie ongetwijfeld de vruchten van IT.

Meer weten over deze methodiek en hoe je die kan uitrollen of verfijnen in jouw organisatie? Schrijf je dan in voor Savaco's Digital Transformation Seminar op 26 maart 2020 in Izegem. Je hoort er niet alleen meer over IT-sprints en -marathons, maar je maakt ook kennis met de technologieën waarmee je jouw digitale ambities kan realiseren, hoor en zie je getuigenissen van bedrijven die vandaag al grote stappen vooruit hebben gezet in hun digitaliseringstraject, en doe inspiratie op om ook jouw organisatie van koers te laten veranderen.

Schrijf je in voor het Digital Transformation Seminar

Bron: Made In Oost-Vlaanderen