Leerlingen VTI Roeselare aan de slag met ThingWorx IoT-technologie

Vijf zesdejaars van het VTI Roeselare bouwden een kleursorteermachine voor M&M's met behulp van het IoT-platform van PTC ThingWorx, in het kader van hun Geïntegreerde Proef. Savaco steunde hen hierbij met een ThingWorx-licentie, maar ook met de nodige begeleiding bij het opzetten van het platform.

Realistische toepassing met link naar industrie

Mika Geebelen, Melvin Devos, Jonas Vandamme, Matthieu Huûghe en Michaël Eligius ronden binnenkort hun zesde jaar Elektriciteit en Elektronica af aan het VTI in Roeselare. Vorige week stelden ze hun eindwerk of Geïntegreerde Proef voor aan de jury van leerkrachten: een machine die M&M's sorteert per kleur.

Een M&M's-sorteermachine: het klinkt ludiek, maar het is een mooi voorbeeld van hoe een Internet of Things-platform kan ingezet worden in een industriële context. "In de industrie zijn tal van gelijkaardige toepassingen denkbaar: sorteermachines voor afval, kwaliteitscontrole van inkomende goederen in de frozen foods sector, ... We wilden met deze opdracht echt een realistische toepassing bouwen", vertelt Franky Mestdagh, één van de coördinerende leerkrachten.

ThingWorx voor visualisatie en aansturing

Concreet bouwden de leerlingen een arduino-board met ESP-module, een PLC met arduino voor de kleurdetectie, en uiteraard de machine zelf. Daarnaast bouwden ze een dashboard via het ThingWorx-platform. "Hiermee kunnen we de gegevens die onze machine genereert, visualiseren: zo zien we bijvoorbeeld hoeveel M&M's per kleur er al door de machine werden gesorteerd. Dankzij de verbinding met het internet, kunnen we deze gegevens niet alleen op een scherm naast de machine weergeven, maar ook op afstand op een smartphone visualiseren, bijvoorbeeld. Daarnaast kunnen we de machine ook aansturen vanaf het ThingWorx dashboard", aldus de vijf leerlingen.

Savaco ondersteunt

Savaco wil graag de IT'ers en de ingenieurs van morgen warm maken voor de wereld van technologie en werkt dan ook nauw samen met het onderwijs. In dat kader biedt Savaco het Roeselaarse VTI al twee jaar een ThingWorx-licentie aan vanop het eigen datacenter.

"We zijn heel erg blij met deze samenwerking met Savaco", vertelt Gino Gruyaert, coördinator voor de afdeling elektriciteit en elektronica van het VTI Roeselare. "Niet alleen kunnen we dankzij hen in de praktijk aan de slag met ThingWorx IoT-technologie, we kunnen ook telkens bij Wim terecht als we vragen hebben."

"Ook voor Savaco is dit een mooi project," vertelt collega Wim Van Geem, Team Manager Services & Support IoT bij Savaco. "Door hen toegang te bieden tot het ThingWorx IoT-platform, kunnen de leerlingen de vele mogelijkheden die het Internet of Things biedt, in de praktijk leren kennen. Hopelijk maken we hen zo warm voor een job in de wondere wereld van technologie en wie weet kunnen we hen later als collega verwelkomen. We zetten hier dus graag mee onze schouders onder."