De voordelen van een ERP en PLM die in tandem werken

Voor maakbedrijven zijn zowel PLM- als ERP-software een must. Enterprise Resource Planning houdt processen en financiën van een organisatie onder controle. Product Lifecycle Management stuurt dan weer het productontwikkelingsproces vanaf het eerste concept doorheen de hele levenscyclus van een product. Beide systemen zorgen dus voor een grotere efficiëntie en een voelbare kostenreductie voor maakbedrijven. Hoewel... In veel bedrijven leiden PLM en ERP een gescheiden leven, met veel tijdverlies, dubbel werk en fouten tot gevolg. Nochtans brengt een integratie tussen PLM en ERP heel wat voordelen: betere beslissingen, een lagere ontwerpkost en een snellere time-to-market. Onze PLM-expert Yves Wyffels begeleidde al heel wat bedrijven bij de integratie van hun ERP- en PLM-systemen, en vertelt hoe u zo'n koppeling best aanpakt.

ERP en PLM koppelen: hoe begin je eraan?

Belangrijk bij het opzetten van een koppeling tussen ERP en PLM is dat u even stilstaat bij hoe uw processen op vandaag lopen in uw organisatie. Voor u beslist hoe uw data tussen ERP en PLM gesynchroniseerd moet worden, stelt u zich best even de volgende vragen:

1. Waar moeten gegevens beschikbaar zijn? In PLM? In ERP? Of in beide?

De kracht van de integratie tussen PLM en ERP ligt precies in het feit dat data niet meer gedupliceerd wordt in twee systemen. Ook wanneer de twee systemen geïntegreerd zijn, blijft het dan ook raadzaam om zo weinig mogelijk data in de twee systemen te synchroniseren. Vraag u dus telkens af of het wel nodig is dat u bepaalde gegevens in beide systemen kan raadplegen. Uiteraard moeten beide systemen over dezelfde artikels en documenten spreken, dus nummers, versies en unieke sleutels behoren zeker tot het minimum dat gesynchroniseerd moet worden.

Wil u toch bepaalde gegevens kunnen raadplegen in het systeem waar ze niet zijn opgeslagen, dan is een online koppeling een betere oplossing. Hiermee kan u bijvoorbeeld de kostprijs van een artikel (uit ERP) weergeven binnen PLM, of een 3D-tekening visualiseren vanuit het ERP-systeem, zonder die data in ERP te moeten dupliceren.

2. Waar moet u ze kunnen aanpassen? In PLM of in ERP?

Eens u hebt beslist welke gegevens gesynchroniseerd moeten worden tussen PLM en ERP, komt het erop aan te bepalen welke attributen in het ERP-systeem en welke in PLM aangepast mogen of moeten worden. Een voorbeeld: een ontwerper werkt in PLM aan een bepaald artikel. Mag hij dan, terwijl hij bezig is, meteen ook de routing invullen in het PLM-systeem en dat doorsturen naar ERP? Een aanlokkelijke situatie, maar hou er rekening mee dat die routing in ERP kan wijzigen, zonder dat het ontwerp hierdoor wijzigt. Vraag u dus steeds af of het wel nuttig is dat data op die bepaalde plaats aangepast kan worden, en bedenk wat er gebeurt als er nadien nog iets wijzigt: zorg ervoor dat latere proceswijzigingen in ERP geen invloed hebben op uw ontwerp als dat niet nodig is, en omgekeerd.

3. Wie moet ze kunnen aanpassen?

Nauw verbonden met het voorgaande, vraagt u zich best ook af wie welke data mag wijzigen. Wie houdt zich bijvoorbeeld bezig met de werkvoorbereidingen, de bestellingen, de opvolging bij ontvangst van goederen, enzovoort? Bepaal wie wat doet en voorkom dat twee personen dezelfde data vanuit twee verschillende systemen kunnen wijzigen.

Breng uw bedrijfsprocessen in kaart

Conclusie: een koppeling tussen ERP en PLM zorgt voor tijdswinst, minder fouten en meer efficiëntie, maar vergt wel een doordachte aanpak. Wanneer u de twee systemen met elkaar integreert, besteedt u best niet alleen aandacht aan de technologie zelf, maar vooral aan de verschillende processen die doorheen de organisatie stromen, en waar engineering al dan niet een onderdeel van is. Door ERP en PLM op die manier te koppelen, creëert u vast en zeker een gezegend huwelijk.

Laat u begeleiden

Savaco kan u begeleiden naar een naadloze ERP- en PLM-integratie. We stemmen beide systemen efficiënt op elkaar af, zodat ze u nog beter helpen uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Ook bij het in kaart brengen van uw bedrijfsprocessen, helpen we u graag. Wil u weten hoe we dit precies aanpakken? Contacteer ons!