ISO27001 logo

Wat is ISO27001?

ISO27001 is een internationale standaard die beschrijft hoe een Information Security Management System moet opgebouwd worden. Het is dus een internationaal erkende set van regels over hoe je als bedrijf veilig kan omgaan met informatie. Wat er hiervoor concreet moet gebeuren, beschrijft de norm niet. Elk bedrijf dat zich wil certificeren, moet eerst zelf een risico-inschatting maken, en op basis daarvan de nodige beveiligingsmaatregelen nemen.

Het gaat hierbij niet enkel om het fysiek beveiligen van onze datacenters. Databeveiliging is binnen Savaco een continu proces waartoe elke medewerker dagelijks bijdraagt. We hechten daarom veel belang aan de bewustwording van het belang van information security. We houden iedereen dan ook continu op de hoogte van de geldende procedures en voeren regelmatig interne audits uit. Zo creëren we een hele cultuur rond het bewaken van information security binnen Savaco.

Savaco behaalt iso27001 certificaat cybersecurity
Stijn Boussemaere
Information Security Officer Savaco

Waarom ISO27001?

Bij Savaco zijn we al een hele tijd bezig met Information Security. Als provider van clouddiensten (denk maar aan ons m-IaaS-aanbod in Atlas en onze Cloud Backup) willen we gegevens die onze klanten aan ons toevertrouwen immers optimaal beschermen. Hiervoor nemen we al meerdere jaren verschillende maatregelen. We vertrekken hierbij vanuit een risico-analyse die continu up-to-date wordt gehouden, en leiden van daaruit de nodige maatregelen af.

Om er 100% zeker van te zijn dat al deze beveiligingsmaatregelen ook echt voldoende zijn, beslisten we om ons Information Security Management System door een externe partij te laten doorlichten.

Aan de ISO27001-norm voldoe je niet zomaar. Dat een onafhankelijke partij nu bevestigt dat ons informatiebeveiligingssysteem voldoet aan de vereisten, stemt ons dan ook uitermate trots. Met dit certificaat willen we het vertrouwen bestendigen dat klanten in onze cloudoplossingen stellen.

Carl Sabbe
Carl Sabbe
CEO Savaco

Het resultaat van een strenge audit

Tijdens de audit werden alle aspecten van Savaco’s Information Security Management System onder de loep gehouden: van fysieke maatregelen tot procedures en documentatie. Uit de audit blijkt dat Savaco een solide informatiebeveiligingssysteem heeft, en dat wordt nu ook bevestigd met het ISO27001-certificaat.

 
Meer weten over onze clouddiensten en hoe veilig ze zijn? Lees onze Cloud FAQ of contacteer onze experts.