Savaco breid uit met ESM tool 4me

Savaco breidt zijn dienstenaanbod uit met een nieuwe tool voor Enterprise Service Management. Met behulp van een selfservicetool kunnen werknemers snel en eenvoudig vragen stellen aan ondersteunende diensten van hun bedrijf. Door in te zetten op Enterprise Service Management wil het Kortrijkse IT-bedrijf het organisaties makkelijker maken om interne processen efficiënt aan te pakken en administratieve overlast te verminderen. Savaco gaat hiervoor een partnership aan met het in Silicon Valley gebaseerde 4me.

Een helpknop in je zak

Enterprise Service Management (ESM) software ondersteunt bedrijven om hun (interne) dienstverlening efficiënt te beheren. Een ESM-applicatie is een soort interne helpknop op de smartphone, tablet of pc van een medewerker, waarmee hij/zij alle vragen kan stellen over het reilen en zeilen binnen het bedrijf. Dat kunnen vragen zijn aan de IT-dienst, de personeelsdienst, de kwaliteitsafdeling of aan facility management; allemaal kunnen ze gesteld worden via één centrale knop.

Louis Sabbe, Business Development Manager bij Savaco, legt uit: "Voor een medewerker in een onderneming is het niet logisch dat hij vakantie moet aanvragen via één tool, een probleem met de wifi moet melden op een andere manier en nog een derde kanaal moet gebruiken om een contract te laten nalezen of ondertekenen. Alle interne aangelegenheden terugvinden via één applicatie is voor de eindgebruiker veel logischer, en daar kan een ESM-app mee helpen. Vaak kan de app dan bovendien zelf al antwoord geven op de gestelde vraag. Lukt dat niet, dan zorgt de applicatie ervoor dat je rechtstreeks in contact komt met de juiste persoon om je te helpen."

Leidraad voor efficiëntie

ESM maakt werknemers het leven dus makkelijker. Maar een ESM-app zorgt er ook voor dat interne processen efficiënter verlopen. Afdelingen als IT en HR worden immers dagelijks overspoeld met vragen om informatie, en vaak komen dezelfde vragen ook steeds terug. Met behulp van een ESM-tool kunnen de dienstverleners in een bedrijf dit soort vragen efficiënter behandelen, aldus Louis: "De applicatie maakt het mogelijk om vragen van verschillende medewerkers in één keer samen te behandelen; en vaak gestelde vragen worden via het selfservice portaal zelfs automatisch beantwoord. Zo wordt de administratieve overlast voor deze ondersteunende afdelingen merkelijk verminderd, en kunnen de IT- of HR-dienst zich meer bezighouden met hun kerntaken."

Partnership met 4me (voorheen ITRP)

Binnen Savaco is er sinds enige tijd een sterk geloof in de meerwaarde van Enterprise Service Management. Savaco ging dan ook op zoek naar een goede partner om dit verhaal uit te bouwen. "We vonden het belangrijk om ons idee rond ESM af te toetsen met onze klanten. Daarom stippelden we samen met IMEC en enkele klanten een onderzoekstraject uit. Hieruit distilleerden we de criteria die voor onze klanten belangrijk zijn, en die toetsten we af met de verschillende ESM-applicaties die vandaag op de markt zijn."

Na een grondige vergelijking vond Savaco in 4me (voorheen ITRP) de geschikte tool. Doorslaggevend hierbij waren de uitgebreide mogelijkheden die 4me biedt op het gebied van Service Integration and Management of SIAM: "Steeds meer bedrijven besteden verschillende diensten, zoals IT, uit aan externe partners”, legt Louis uit, “Het is dus belangrijk dat een ESM-tool ook kan ingezet worden over de grenzen van het bedrijf heen: we spreken dan van Service Integration and Management of SIAM. 4me is de enige ESM-tool die uitgebreide SIAM-mogelijkheden biedt."

Technologie en kennis

Als partner van 4me wil Savaco de technologie van 4me verrijken met Savaco’s eigen kennis van het ondernemingslandschap in Vlaanderen. "Het is onze visie om IT-oplossingen te leveren die een tastbare meerwaarde hebben voor onze klanten. Met onze nieuwe ESM-tool is ons doel niet anders: bedrijven helpen hun dienstverlening in goede banen te leiden, zodat zij zich beter met hun eigen kernactiviteiten kunnen bezighouden", weet Rik Vandemoortele, CEO van Savaco.

Het 4me Institute is zeer enthousiast over het partnership met Savaco. De expertise van Savaco in digitale transformatie en het efficiënter maken van bedrijfsprocessen positioneert ze perfect om klanten te helpen met Enterprise Service Management en de samenwerking met het vaak toenemende aantal leveranciers. De specifieke kwaliteiten van de 4me service voor ESM en het verbinden van organisaties en hun leveranciers, biedt Savaco en haar klanten de tooling om dit alles succesvol te maken

martijn_adams
Martijn Adams
General Manager EMEA van 4me