Het effect van digitale transformatie

Digitale transformatie staat bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda: de evolutie naar een businessmodel waarbij digitaal centraal staat, biedt immers een antwoord op heel wat uitdagingen voor ondernemingen. Maar wat zijn precies de gevolgen van de digitalisatie voor bedrijven? En wat zijn de mogelijkheden? Bij Savaco wordt hier al geruime tijd goed over nagedacht. We zetten daarom vier Savaco-experts rond de tafel en vroegen hen naar hun visie op digitale transformatie.

Dreiging of opportuniteit?

Is digitale transformatie een modewoord?

 Het digitaliseren van processen, het verzamelen en het analyseren van data is eigenlijk al tientallen jaren bezig, zij het dan onder een andere naam. Vandaag wordt deze evolutie wel versterkt en versneld door de komst van nieuwe technologieën, zoals het Internet of Things, en doordat bestaande technologieën voor analytics goedkoper en toegankelijker worden. Hierdoor is alles in een stroomversnelling geraakt.

Lieven Vandamme
Customer Services Manager, CAD & PLM Solutions

Moeten bedrijven schrik hebben van de digitale revolutie? Dreigen organisaties irrelevant te worden als ze niet snel hun businessmodel volledig omgooien?

 Je hoeft als bedrijf geen schrik te hebben van digitale transformatie, integendeel: het brengt juist heel wat opportuniteiten met zich mee. Maar het is wel noodzakelijk dat je de evolutie omarmt. Wie de digitalisering ronduit negeert, zou wel degelijk irrelevant kunnen worden in zijn sector. Je denkt dus best na over een digitale strategie voor je concurrentie dat doet.

Bart Cosaert
Business Development Manager, Business Productivity Solutions

Data is the new fuel

'Data is the new fuel' is een uitdrukking die je vaak hoort als het over digitale transformatie gaat. Bedrijven creëren en ontvangen inderdaad steeds meer gegevens. Is dat een goede zaak of dreigen organisaties te verdrinken in die toevloed aan data?

 Dat bedrijven meer data creëren en uitwisselen is een zeer goede zaak. Gegevens maken het immers mogelijk om analyses te doen, nieuwe inzichten te verwerven en zelfs voorspellingen te doen over de toekomst. Voorwaarde is wel dat je die data niet allemaal manueel moet verwerken. Gelukkig bestaan daar heel wat tools voor.

Bart Cosaert
Business Development Manager, Business Productivity Solutions

 Het is hierbij wel cruciaal om goed na te denken over hoe en waar we al die data zullen opslaan. Er ontstaan steeds meer diverse soorten data, en dus komen er ook veel nieuwe technologieën voor datastorage en processing bij. Dit vormt een grote uitdaging voor bedrijven: alleen al de vele nieuwe datatechnologieën kunnen positioneren is geen sinecure, laat staan dat men ze correct kan inzetten.

Marc Degryse
Product Strategy Manager, ICT Infrastructure Solutions

 In dat opzicht komt een IT-partner als Savaco goed van pas: wij volgen die nieuwe technologieën op de voet, en precies met die kennis kunnen we onze klanten helpen de juiste technologische keuzes te maken.

Rik Vandemoortele
CEO

Think big, start small & keep growing

Hoe moeten bedrijven nu beginnen met digitale transformatie? Hebben jullie concrete tips?

 De eerste stap is om de discussie binnen je bedrijf op te starten. Als dat nog niet gebeurd is, is het nu hoog tijd om je af te vragen hoe je klanten beter kan bereiken en bedienen, hoe je je medewerkers motiveert, welke processen efficiënter kunnen en hoe je je product of dienst kan transformeren.

Marc Degryse
Product Strategy Manager, ICT Infrastructure Solutions

 'Think big, start small & keep growing' is hier het motto. Zoek eerst naar het laaghangend fruit, start met kleine optimalisaties die snel resultaat aantonen. Zo zal je ook veel sneller je medewerkers meekrijgen in het verhaal en kan je een echte cultuurshift bewerkstelligen.

Rik Vandemoortele
CEO

savaco experts aan het praten over digitale transformatie aan een tafel

Benieuwd naar het volledige interview? Ontdek hieronder de vele inzichten van onze digitale transformatie experts!

Stel je roadmap op

Wat is uw volgende zet richting digitale transformatie? Savaco staat je graag bij: samen met jou onderzoeken we hoe digitaal uw onderneming op vandaag is en waar je naartoe wil. Op basis hiervan werken we een roadmap op maat uit. Contacteer onze experts en vraag een Digital Transformation Value Discovery Workshop aan.