Toekomstdemonstratie in Kortrijk

Deze week stelde onderzoeksinstelling Sirris te Kortrijk een nieuwe demonstrator voor Industrie 4.0 voor. Meer dan 200 bezoekers waren aanwezig op de officiële voorstelling. Met dit initiatief wil men Vlaamse maakbedrijven op een tastbare en realistische manier laten experimenteren met nieuwe technologieën. Dit moet leiden tot nieuwe en bijkomende inzichten om verdere te transformeren tot een moderne fabriek van de toekomst. Savaco stapte graag mee in dit uitdagende project en zorgde voor de nodige Internet of Things expertise. Het resultaat mag zeker en vast gezien worden!

Factory 4.0 voor efficiëntere productie

Industrie 4.0 gaat niet alleen om het automatiseren van productieprocessen waarbij grote reeksen worden afgewerkt. Het omvat ook optimalisaties binnen de productie van kleine reeksen met veel varianten. Om dit te demonstreren bouwde Sirris, het onderzoekscentrum van en voor de technologische industrie, een Factory 4.0 demonstrator in haar Smart & Digital Factory te Kortrijk.

De demonstrator is een waarheidsgetrouwe weergave van een assemblagelijn voor kleine reeksen en toont de mogelijkheden van Industrie 4.0 om dergelijke productieprocessen efficiënter te laten verlopen. Zo is de productielijn opgedeeld in zes cellen, waardoor sneller een nieuwe reeks kan worden opgestart of verschillende batches op elkaar kunnen worden afgestemd. Ook door de operator te ondersteunen met onder andere cobots en digitale werkinstructies, wordt het productieproces geoptimaliseerd. De demonstrator is volledig gebouwd in lijn met de principes van QRM (Quick Response Manufacturing), kaizen en lean manufacturing.

Snel inzetbare IoT-technologie

De bouw van de demonstrator kadert in het project Factory 4.0 van Sirris, waarbij bedrijven begeleid worden bij het transformeren naar een fabriek van de toekomst. Sirris werkte bij het uitwerken van de demonstrator nauw samen met Savaco. Als expert in IoT-technologie voorzag Savaco de assemblagelijn op amper 60 uur van de nodige intelligentie op basis van PTC Thingworx. Hierbij werden gegevens uit verschillende systemen met elkaar geïntegreerd in overzichtelijke dashboards voor de operator. De korte tijdspanne waarbinnen deze oplossing werd uitgewerkt, toont aan dat Internet of Things niet noodzakelijk een werk van lange adem hoeft te zijn, maar ook snel en flexibel ingezet kan worden.

Factory 4.0 aan het werk zien?


Met de Factory 4.0 demonstrator wil Sirris bedrijven inspireren en concrete ideeën meegeven om hun eigen productieprocessen te optimaliseren. Wil u graag een bezoekje brengen? Contacteer ons, we plannen graag samen met u een afspraak in.