De visie van Marketing Operations Manager Björn Van Thienen

Data is als olie, data is het nieuwe goud… - er zijn genoeg boutades om duidelijk te maken hoe belangrijk data voor een organisatie zijn. Maar hoe creëert u met die gegevens nu écht meerwaarde voor uw organisatie? En hoe denken bedrijven zelf over de meerwaarde van data?

Agfa-Gevaert, ontwikkelaar en producent van beeldvormingssystemen en IT-oplossingen voor verschillende sectoren, ging samen met Savaco en Microsoft op zoek naar welke nieuwe mogelijkheden en inzichten machinedata hen zouden kunnen bieden. Björn Van Thienen, Manager Marketing Operations bij Agfa, deelt graag zijn visie over data en de meerwaarde ervan met u.

Wat is volgens u de meerwaarde van data, en datavisualisatie in het bijzonder, voor een bedrijf als Agfa?

Björn: "Data en datavisualisatie zijn voor mij een essentieel onderdeel in de digitale transformatie van een bedrijf. Ook bij Agfa wordt er al sinds lang gewerkt met allerhande functionele rapportering in verschillende activiteitsgebieden, dus dat op zich is niet nieuw. Maar de echte meerwaarde van data komt er pas wanneer je die data kan omzetten in informatie en inzichten, die je vervolgens kan delen doorheen de organisatie."

"In die zin werkt datavisualisatie mijns inziens verbindend: je brengt immers gegevens en kennis uit verschillende hoeken van het bedrijf samen, en op die manier verbind je ook mensen en afdelingen met elkaar. Zo ontdek je al snel nieuwe mogelijkheden die je vanuit je individuele perspectief niet zou zien, en kom je tot verrassende efficiëntieverhogingen en kostenoptimalisaties. Belangrijker echter is dat data en datavisualisaties ook leiden tot nieuwe inzichten en oplossingen die meerwaarde bieden voor de klant, bijvoorbeeld in de vorm van een betere klantenservice."

Hoe hebt u uw collega's kunnen overtuigen om mee na te denken over wat data en datavisualisatie voor Agfa kan betekenen?

Björn: "We zitten als bedrijf op een massa data, maar we doen er te weinig mee. Om hier verandering in te brengen, brachten we enkele mensen uit verschillende afdelingen samen om na te denken over het thema. Zo organiseerden we enkele interne brainstormsessies, gevolgd door een ideation sessie in samenwerking met Savaco. Tijdens deze vier uur durende sessie stelden we onszelf de vraag: “stel dat we toegang hebben tot data uit onze machines, welke mogelijkheden zou dit dan creëren?” Hieruit kwamen heel wat concrete ideeën, met mogelijke toepassingen in verschillende, vaak afdelingsoverschrijdende domeinen.

Een ideation sessie onder leiding van Savaco resulteerde in een reeks concrete ideeën.

Data maturiteit

Op basis van deze ideation sessie, startten we samen met Savaco een Proof-of-Concept met Microsoft Power BI en het Azure cloudplatform. Met toestemming van de betrokken klanten stelde Savaco uit de logfile-data van 10 field engines een eerste eenvoudig dashboard samen. Uit deze test met beperkte scope bleek meteen dat onze toestellen op een andere manier worden gebruikt in Noord-Amerika dan in Europa.

Het is met deze combinatie van mensen samenbrengen rond een idee, en vervolgens een eerste concrete resultaat te zien, dat we ook andere collega’s konden overtuigen van de meerwaarde van dergelijke data. De eerste dashboards die Savaco voor ons opstelde, gaven niet alleen inzicht in een bepaalde dataset, maar ook inspiratie en ideeën voor nieuwe initiatieven, inzichten en verbeteringen. Zo groeit het enthousiasme rond data en datavisualisatie binnen de organisatie op een organische manier. Vandaag zetten we dit traject verder met nieuwe informatiesessies en bouwen we verder aan bruikbare dashboards."

De eerste dashboards die Savaco voor Agfa opstelde, leverden al snel nieuwe inzichten op.

BI dashboard

Waar moet je als organisatie op letten om tot een succesvolle datastrategie te komen? Wat zijn de voorwaarden, waar zitten de valkuilen?

Björn: "Een absolute voorwaarde is dat je als bedrijf je data structureert en beheert. Versnipperde data verspreid over verschillende silo’s zijn dan ook een echte valkuil. Pas als je gegevens over de hele organisatie heen op dezelfde manier kan structureren (of ze nu uit ERP, CRM, MES of PLM komen), kan je ze samenbrengen in rapporten en visualisaties die nieuwe inzichten kunnen bieden. Data governance is dus een niet te onderschatten onderdeel van een succesvolle datastrategie.

Daarmee gelinkt is snelheid extreem belangrijk. Veel bedrijven hebben vandaag al heel wat data, maar vooraleer ze er echt meerwaarde kunnen uit puren, verliezen ze te veel tijd in het omzetten van die data naar inzichten, om van daaruit tot concrete acties te komen. Vaak gaat 80% van de tijd naar datavoorbereiding, en slechts 20% naar het vinden van inzichten en het overgaan tot acties. Dat zou eigenlijk omgekeerd moeten zijn. Vandaar nogmaals het belang van data governance."

Wat is voor jullie de rol van een externe partner als Savaco in dit data discovery traject?

Björn: "Savaco heeft in onze zoektocht naar de meerwaarde van data de nodige ervaring en snelheid geïnjecteerd. Gezien de snelheid waarmee alles vandaag evolueert, denk ik dat co-creatie en samenwerking cruciaal zijn om snel te kunnen schakelen en daarvoor konden we op Savaco rekenen. Daarnaast werd ook de openheid en het proactief handelen van het Savaco-team binnen Agfa geapprecieerd."

Wat zijn jouw 3 gouden tips voor bedrijven om meerwaarde te halen uit data?

Björn: "Een eerste tip: digitale transformatie begint met het omarmen van data. Zie data management en data governance als een opportuniteit om intern te aligneren en klantgericht waarde te creëren.

Ten tweede zet ik graag de meerwaarde van datavisualisatie in de verf. Datavisualisatie maakt data toegankelijker, inzichtelijker en makkelijker bespreekbaar. Het faciliteert samenwerking en ondersteunt procesverbeteringen, zowel intern als in de interactie met klanten.

En tot slot, het is een open deur intrappen, maar waarde ontstaat maar door actie te ondernemen op basis van de inzichten die vanuit datavisualisatie en analyse ontstaan. Naast optimalisaties in de eigen operationele activiteit is het hierbij vooral zaak om te focussen op het continu verbeteren van klantervaringen, het ondersteunen van productontwikkeling en het exploreren van onderscheidende businessmodellen."

Wil je net als Agfa-Gevaert aan de slag met je data?

Meer doen met data in uw bedrijf?

Wil je, net als Agfa-Gevaert, ontdekken welke bedrijfsdata voor jouw organisatie meerwaarde kunnen hebben? Savaco helpt je graag te ontdekken welke gegevens je kunnen helpen om efficiënter te werken. Tijdens een Use Case Discovery workshop breng je, samen met een Savaco-expert, ideeën in kaart en denken we samen na over o.a. de impact en de meerwaarde voor jouw business.