Wie is De Kier?

Luisterend oor voor mensen in kansarmoede

De Kier is een vrijwilligersorganisatie, actief in Kortrijk, die een luisterend oor en ondersteuning biedt aan mensen in kansarmoede. Elke weekdag openen de vrijwilligers de deur van 'De living', waar mensen vrijblijvend terecht kunnen voor een koffie en een babbel. Wie met een concrete hulpvraag zit, kan op de bovenverdieping van het pand terecht, waar men samen met een vrijwilliger op zoek gaat naar een juiste aanpak voor hun problematiek.

"Onze gasten zijn mensen met financiële problemen, met een verslavingsproblematiek, daklozen, of mensen die gewoon pech gehad hebben en het nu even moeilijk hebben", vertelt Peter Tratsaert, één van de vrijwilligers van De Kier. "We beginnen altijd met luisteren en een goede babbel. Maar we bieden ook hulp waar nodig: we verwijzen mensen door naar het OCMW, we bieden een budget om boodschappen te doen in de supermarkt, een maaltijd te eten bij Poverello, of we dragen bij in de kosten voor de apotheek. Met dit soort ondersteuning willen we onze gasten zo ver krijgen dat ze zelf opnieuw grip krijgen op hun situatie en de weg vooruit terugvinden."

De werking van De Kier steunt volledig op een 14-tal vrijwilligers, die zich om beurt vrijmaken om gasten in De Kier te ontvangen en te ondersteunen. Voor grote investeringen in IT is bij De Kier dan ook geen ruimte. Toch kon het IT-systeem van De Kier een update gebruiken. Samen met enkele stagestudenten aan hogeschool Vives, stond Savaco De Kier hierin bij.

Aanpak

Stagiairs bouwen PowerApp voor De Kier

Van elke bezoeker bij De Kier wordt een dossier bijgehouden met achtergrondinformatie, verslagen van gesprekken, toegekende steunmaatregelen, … Dit gebeurde tot voor kort in een specifiek programma dat draaide op een verouderde server. Om hun IT-omgeving nieuw leven in te blazen, nam Peter contact op met collega Bart, Business Consulting Manager bij Savaco. "Bart raadde ons aan om onze oude server te vervangen door het Microsoft 365-platform, dat door Microsoft gratis wordt aangeboden aan non-profitorganisaties. Vandaag kunnen we dus aan de slag met een Microsoft 365 Business Premium-licentie voor 10 gebruikers, en dat opende heel wat mogelijkheden", aldus Peter.

Om een vlot werkende omgeving op te zetten waarmee de vrijwilligers eenvoudig en snel hun dossiers kunnen beheren, zette Savaco een samenwerking op met hogeschool Vives. Binnen het kader van Abinet, een leerbedrijf gerund door studenten in de opleiding toegepaste informatica en digital business management aan Vives, werkten 4 stagestudenten mee aan de omzetting van het oude systeem van De Kier naar een nieuwe omgeving op Microsoft 365. Studenten Simon, Bilal, Simon en Andries bouwden binnen hun stageperiode van 5 weken een nieuwe applicatie op basis van SharePoint en PowerApps. Deze nieuwe app maakt het makkelijker om informatie over de bezoekers van De Kier bij te houden en terug te vinden. De stagestudenten werden hierbij begeleid door Savaco-expert Stig.

Wanneer de nieuwe app werd opgeleverd en de stageperiode erop zat, volgde Savaco het project verder op. Ook hier nam een stagestudent de opvolging voor haar rekening: Elisabeth leidde de ingebruikname van de nieuwe tool door De Kier in goede banen en zorgde ervoor dat alle vrijwilligers met het nieuwe systeem leerden werken.

 

Resultaat

Informatie makkelijker vindbaar

Dat er ook na de afwerking van de nieuwe app voldoende opvolging en ondersteuning werd voorzien voor De Kier, is volgens Peter een grote meerwaarde: "Onze medewerkers kunnen niet allemaal even goed overweg met computers. Daarom was het voor ons wel belangrijk dat Savaco ons, na de oplevering van het nieuwe systeem, verder ondersteunde", voegt Peter toe.

Over het resultaat is hij tevreden: vandaag kunnen de vrijwilligers van De Kier voor elke bezoeker alle informatie, notities, verslagen, … bijhouden en er vervolgens snel zaken in terugvinden. Zo besparen ze heel wat tijd. "Voor onze jaarlijkse sinterklaasactie, bijvoorbeeld, willen we weten wie van onze regelmatige gasten jonge kinderen heeft, om voor hen een mooi cadeautje van de Sint te voorzien. Vroeger moesten we hiernaar op zoek in ellenlange word-documenten vol verslagen van gesprekken. Nu kunnen we dit eenvoudiger terugvinden via onze PowerApp."

Krachten gebundeld

Waardevolle samenwerking

Ook voor hogeschool Vives was deze samenwerking zeker waardevol. Arne Vandenbussche, opleidingshoofd bij Vives, omschrijft het als volgt: "Wij vonden het project zeker zinvol. Om te beginnen is het altijd fijn als studenten een project kunnen doen met een maatschappelijke meerwaarde. De studenten hebben een vzw kunnen helpen met een oplossing die voor hen op de privémarkt anders onhaalbaar was. De samenwerking met Savaco was ook heel leerrijk en verrijkend. Savaco zorgde voor een uitstekende technische ondersteuning en heeft ervoor gezorgd dat de studenten heel wat bijgeleerd hebben, zowel over SharePoint en Powerapps, als over de manier waarop je een dergelijk project moet aanpakken."

Tot slot zijn we ook bij Savaco heel blij dat we dit project mee hebben kunnen faciliteren. "Met Savaco hebben wij niet de organisatie om vrijwilligersverenigingen zoals De Kier vooruit te helpen", legt collega Bart uit. "Maar dankzij de samenwerking met Vives kwamen we wel tot een mooi resultaat. Wij boden vanuit de achtergrond de nodige kennis van zaken, de studenten zorgden voor de concrete uitwerking, zodat De Kier vandaag op een eenvoudige manier hun werking kan verder zetten."

Ondernemen met impact

Lees meer over onze sociale initiatieven

Ons motto IT's about impact gaat verder dan alleen onze IT-oplossingen. Ook op het bredere maatschappelijke vlak is ondernemen met impact onze ambitie. Dit project is hier een mooi voorbeeld van. Wil je meer weten over hoe we maatschappelijk verantwoord willen ondernemen?