Hoog tijd voor een AR strategie

Augmented Reality staat op het punt om wereldwijd belangrijke veranderingen teweeg te brengen in verschillende sectoren. AR won aanvankelijk vooral bekendheid in entertainment-toepassingen of games, maar heb je al nagedacht over welke meerwaarde deze nieuwe technologie kan hebben voor uw business? In een boeiend én interactief* Harvard Business Review rapport leggen Harvard Business School professor Michael Porter en PTC's CEO Jim Heppelman uit waarom elke organisatie er belang bij heeft een Augmented Reality strategie op te stellen. We zetten enkele interessante inzichten uit het artikel op een rij.

Fysiek vs virtueel

Er is een fundamentele kloof tussen de groeiende toevloed aan digitale data die bedrijven ter beschikking krijgen (onder meer vanuit bestaande machines, maar ook nieuw gegenereerde informatie), en de fysieke wereld waarin we leven en werken. De realiteit is driedimensioneel, maar de data die we gebruiken als basis voor belangrijke beslissingen, moeten we vaak nog altijd aflezen op tweedimensionele pagina's en schermen. Volgens Porter en Heppelman is Augmented Reality de brug tussen de fysieke en de digitale wereld. Het wordt een nieuwe 'interface' tussen mens en machine die de manier waarop we leren, beslissingen maken en met de fysieke wereld omgaan, grondig zal transformeren.

Drie competenties waarin Augmented Reality uitblinkt

Onze huizen, kantoren en fabrieken worden steeds meer uitgerust met smart connected products, die real-time gegevens met ons uitwisselen via het internet. Augmented Reality maakt deze producten nog waardevoller voor zowel gebruikers als ontwerpers, door die gegevens zichtbaar te maken in de reële context waarin het product zich bevindt. AR blinkt op die manier uit in 3 belangrijke competenties:

  • Visualisatie: AR maakt het mogelijk om informatie in de fysieke wereld weer te geven die normaal niet zichtbaar is. De binnenkant van een machine bijvoorbeeld, real-time gegevens over brandstofverbruik, of zelfs de aders in de arm van een patiënt, om bloedafnames vlotter te laten verlopen.
  • Instructie: AR geeft een hele nieuwe dimensie aan opleiding en training. In plaats van terug te grijpen naar een handleiding, kan een operator of een servicetechnieker in real-time de stappen volgen om een machine te herstellen via een AR app, en zelfs zich laten begeleiden door een expert op een andere locatie.
  • Interactie: nog een stap verder is het inzetten van AR als hulpmiddel om een product of machine te controleren of te besturen. Lange tijd gebruikten we daarvoor knoppen of touch-screens op het toestel zelf, vandaag besturen we al heel wat toestellen via een app op onze smartphone. In de nabije toekomst gaan we hierin nog verder en wordt het mogelijk om met een AR headset, handgebaren en onze stem, toestellen op afstand te besturen.

Hoe Augmented Reality waarde creëert voor bedrijven

Augmented Reality heeft heel wat potentieel om meerwaarde te bieden aan bedrijven en aan de producten die ze maken. De impact van AR uit zich enerzijds op het product, en anderzijds op zowat de hele waardeketen van bedrijven (van productontwikkeling over productie tot servicing).

Op niveau van het product biedt AR mogelijkheden om steeds betere user interfaces te creëren en zo het product gebruiksvriendelijker en veiliger te maken. Denk maar aan het gebruik van AR-informatie geïntegreerd in de voorruit van militaire vliegtuigen, iets wat nu stilaan ingang vindt in commerciële vliegtuigen en zelfs auto's. De groeiende maturiteit van 'smart glasses' zoals Microsoft HoloLens, biedt ook heel wat mogelijkheden om zowat elk product van een intelligente interface te voorzien. In welke sector je zich ook bevindt, het loont dus zeker de moeite om na te denken over hoe AR een impact zal hebben op jouw product en de positionering ervan.

Op het vlak van de value chain is de impact van AR te zien in zowat elke afdeling. Enkele use cases op een rij:

  • Productontwikkeling: Door 3D-modellen in Augmented Reality in de juiste context in de fysieke wereld te projecteren, kunnen ingenieurs veel verder gaan in het optimaliseren van hun ontwerp, op het vlak van ergonomie bijvoorbeeld. CAD-modellen kunnen ook op een fysiek prototype worden geprojecteerd, waardoor ontwerpwijzigingen of fouten veel sneller duidelijk worden.
  • Productie: In productie kan AR nuttige informatie doorgeven aan operatoren en onderhoudstechnici in de fabriek, zodat fouten worden vermeden en de efficiëntie verhoogt. Voor machines in productie kan bijvoorbeeld proactief onderhoud worden voorzien op basis van sensordata die via AR zichtbaar worden gemaakt.
  • Logistiek: Medewerkers in magazijnen en logistieke diensten kunnen veel efficiënter werken wanneer een AR app hen de weg wijst naar de juiste locatie om goederen te picken, of instructies geeft voor het inpakken van goederen. Orderpicking kan op die manier bijna foutloos worden gemaakt én veel sneller gebeuren, ook door niet-ervaren medewerkers.
  • Marketing & Sales: Eigenlijk worden showrooms en productdemo's zo goed als overbodig met behulp van Augmented Reality. Klanten zullen complexe machines met veel meer vertrouwen én met de juiste verwachtingen aankopen als ze het product al eens in de juiste context hebben gezien.
  • After-Sales Service: de mogelijkheden met AR in servicing en maintenance zijn immens. Van AR-gebaseerde werkinstructies voor herstellingen tot predictive analytics als basis voor proactieve onderhoudswerken: het kan allemaal.
  • Human Resources: Ten slotte biedt AR ook tal van mogelijkheden voor het opleiden van (nieuwe) medewerkers, via AR-gebaseerde training die medewerkers stap voor stap door hun takenpakket loodst.

Een AR-strategie die werkt?

Volgens Heppelman en Porter zal Augmented Reality binnenkort een grote impact hebben op hoe bedrijven met elkaar concurreren en hun producten of diensten positioneren. Organisaties denken dus maar beter goed na over de plaats van AR in hun bedrijfsstrategie. Maar hoe begin je  hier nu precies aan? En, eens je een AR-strategie hebt uitgewerkt, hoe begin je nu aan het uitrollen van een AR-applicatie? Het rapport van Porter en Heppelman geeft enkele concrete tips en vraagstellingen voor bedrijven die deze uitdaging willen aangaan. Maar weet ook dat je er niet alleen voor staat: met een goede partner aan jouw zijde kom je al een heel stuk verder. Wil je Augmented Reality, en bij uitbreiding, Internet of Things, concreet in jouw organisatie inzetten? Praat dan eens met Savaco's IoT-experts. We helpen je graag verder in het vinden van meerwaarde in Augmented Reality voor jouw bedrijf.