Respect & integriteit

We denken en handelen op een faire, eerlijke en ethische manier in de relatie tussen medewerkers onderling, tussen medewerkers en bedrijfsleiding, en in al onze externe contacten met klanten, leveranciers, en andere business partners. Wederzijds respect en integriteit zijn het uitgangspunt in onze omgang met al onze stakeholders.

Openheid & erkentelijkheid

We communiceren open en transparant over wat we doen, omdat we ervan overtuigd zijn dat kennisdeling betrokkenheid stimuleert. We luisteren naar wat er in onze omgeving leeft, we staan open voor de ervaringen en ideeën van anderen, en we zijn erkentelijk voor wat anderen bijdragen.

Teamwork & uitmuntendheid

We leggen de lat voor onszelf hoog. We vertrouwen elkaar, we werken samen en ondersteunen elkaar, met de nodige portie fun, omdat we samen onze grenzen echt kunnen verleggen, en daardoor de verwachtingen kunnen overstijgen, die onze klanten en onze collega’s in ons stellen.

Efficiëntie & resultaatgerichtheid

We zijn permanent op zoek naar de meeste effectieve en efficiënte manieren om onze klanten te bedienen. We zijn gedreven om de beste resultaten te bereiken.

Creativiteit & engagement

We moedigen diversiteit aan, stimuleren elkaars creativiteit, en zijn vindingrijk in onze permanente zoektocht naar innovatieve manieren van denken en handelen. We engageren ons voluit in de dingen die we doen, en nemen er ook de volle verantwoordelijkheid voor op.

Ontplooiing & collegialiteit

We staan samen in voor een omgeving waarin iedereen optimale ontplooiingskansen krijgt en opneemt. We werken in een sfeer van collegiale verbondenheid, die ervoor zorgt dat iedereen graag bezig is met zijn job, en zo het beste van zichzelf kan geven.

Wij willen dat onze mensen zich goed voelen bij Savaco en zich ten volle kunnen ontplooien in hun job. Op die manier beschikken we over een enthousiast team van medewerkers en komt dit ook ten goede van onze klanten.

Carl Sabbe
Carl Sabbe
Mede-oprichter Savaco
Cultuur

Samen grenzen verleggen

Savaco streeft als organisatie naar een permanente verbetering van kwaliteit en professionalisme. Hooggeschoolde medewerkers, interne en externe permanente vorming, en een ISO9001 kwaliteitsbewakingssysteem spelen hierbij een belangrijke rol. Op deze manier wil Savaco groeien en haar productfolio en dienstenaanbod verder uitbouwen en verbeteren.

Een kritische bijdrage tot het succes van Savaco is de manier van omgaan met elkaar: gebaseerd op integriteit, wederzijds vertrouwen en respect, zowel intern tussen medewerkers, als extern met klanten en technologiepartners. Een enthousiast en gemotiveerd team van ruim 220 medewerkers verdeeld over sales en marketing, techniek en ontwikkeling, operations en administratie staat op deze manier in voor de goede begeleiding en opvolging van de klanten.