DATA & Al Gegevens samenbrengen

Data Platform

Breng al je data samen op een betrouwbaar platform en stoom ze klaar voor analyse.

De basis voor je datastrategie

In jouw centrale dataplatform breng je gegevens samen uit tal van verschillende bronnen: logbestanden van machines, gegevens over medewerkers en klanten, IoT-data, gegevens uit social media... Het gaat dan over bestanden, media, databases, ... Om al die diverse gegevensvormen te structureren, kan je ze samenbrengen in verschillende types data stores: databases, data warehouses of een data lake.

Met een dataplatform heb je de basis om je data te modelleren in functie van het type inzicht dat je wil bekomen. Je kan gegevens classificeren, zoeken naar anomalieën in een dataset, of zelfs voorspellingen maken van toekomstige gedragingen. Eens je je gegevens in een doordacht datamodel hebt gegoten, ben je klaar om ze helemaal tot leven te brengen. Dat kan je heel eenvoudig zelf met tools voor Business Intelligence als Power BI, maar je kan ook je data helemaal voor jou laten werken, dankzij artificiële intelligentie. 

Lees verder...

Oplossingen

Gegevens samenbrengen voor meer inzicht

Gegevens stromen van overal jouw organisatie binnen: logbestanden van machines, gegevens over medewerkers en klanten, Internet-of-Things-data, gegevens uit social media, ... En ze komen in de meest uiteenlopende vormen: logs, bestanden, media, chatberichten, databases, ... Al deze ongestructureerde gegevens komen terecht in verschillende types 'data stores' en vormen op die manier aparte datasilo's. Om hieruit overkoepelende inzichten te verwerven, is het nodig om deze datasilo's te doorbreken en al je gegevens samen te brengen in een robuust modern dataplatform.

Van ruwe data naar een data warehouse

Om jouw ongestructureerde data te transformeren naar bruikbare gegevens voor analysedoeleinden, breng je ze best onder in een data warehouse. Via dataprocessing worden data zo klaargemaakt om er analyses op los te laten. Met een doordacht opgebouwd data warehouse heb je dus de juiste tool in handen om data uit de meest diverse bronnen samen te brengen en ze te analyseren, zodat je er waardevolle inzichten uit kan destilleren.

Dataplatform op maat van jouw behoeften

Hoe bouw je nu precies zo'n data warehouse? En waar breng je je dataplatform het beste onder: in de cloud of on-premises? Die keuze hoef je niet per se te maken. Met een hybride dataplatform combineer je het beste uit je (bestaande) on-premises platform met de oneindige mogelijkheden die de cloud biedt.

Met meer dan 30 jaar ervaring is Savaco de geknipte partner voor het opzetten van jouw moderne dataplatform. Savaco verzorgt voor jou het volledige design, maar ook de uitbouw van je data warehouse. En daar houdt het niet op. Met de nodige monitoringtools volgen we jouw dataplatform continu op, en helpen we je om je platform te laten meegroeien in functie van de behoeften van jouw business. Zo wordt je dataplatform dé basis om je gegevens te analyseren, te visualiseren, en zo betere beslissingen te nemen.