Wanneer de low- en no-code toepassingen niet volstaan om jouw proces te digitaliseren en automatiseren bestaat steeds de mogelijkheid om zelf de oplossing te bouwen. Savaco heeft een team van experts in huis die jou vanaf het ontwerp tot de oplevering kunnen bijstaan.

Wat is DevOps?

DevOps brengt de werelden van development en operations samen. Dankzij de DevOps werkwijzen komen teams zoals ontwikkeling, IT, kwaliteit, beveiliging, … samen om kwalitatieve applicaties en betrouwbare applicaties te bouwen voor de organisatie

DevOps in Azure

Azure biedt ons een platform om de DevOps werkwijzen toe te passen. In de hulpprogramma’s in Azure zijn deze werkwijzen namelijk ingebouwd. Teams krijgen zo de mogelijkheid om sneller bedrijfsdoelstellingen te bereiken door betrouwbare processen en applicaties te bouwen in Azure.

Savaco’s DevOps experten

Geen paniek als bovenstaande informatie jou wat afschrikt. Savaco heeft een ervaren team DevOps experten die je stapsgewijs meenemen doorheen het volledige traject. Samen wordt een plan uitgewerkt voor jouw applicatie, die nadien door Savaco kan ontwikkeld worden en zo een positieve impact kan hebben op jouw bedrijfsprocessen.