SECURITY & NETWORKING Frameworks als basis voor compliance

Governance, Risk and Compliance

Weten waar je kwetsbaarheden liggen, is essentieel. Met behulp van erkende frameworks helpen we je risico's in kaart te brengen en ondersteunen we je om te voldoen aan de regelgeving.

Willen vs moeten

Wil je je data, je medewerkers en je organisatie beschermen tegen de alsmaar groeiende risico's, dan is investeren in cybersecurity een must. Maar vandaag gaat het niet meer alleen om willen. Cybersecurity wordt meer en meer een kwestie van moeten. Bedrijven staan dan ook voor tal van uitdagingen omtrent risicobeheersing, governance en compliance (GRC). Om die uitdagingen het hoofd te bieden, vormen frameworks zoals het NIST Cybersecurity Framework een sterk fundament waarop je je securitystrategie kan bouwen. 

Deze frameworks bieden een gestructureerde en uitgebreide set aan tools om je securityrisico's te beheren, om governance en beleid te verbeteren en om te garanderen dat je de regelgeving correct naleeft. Wij helpen je je weg te vinden in de verschillende frameworks en ondersteunenn je bij het opzetten of verbeteren van je securitystrategie.

Lees verder...

GRC

De drie pijlers van Governance, Risk & Compliance

Door in je security-aanpak rekening te houden met Governance, Risk & Compliance, zorg je binnen je organisatie voor de nodige kennis en procedures rond alles wat met security te maken heeft. Zo ben je zeker van een proactieve en systematische aanpak van elke cyberbedreiging.

Governance

Governance verwijst naar het beheer van de processen en procedures die je als organisatie best in voege hebt om cyberrisico's onder controle te houden. Concreet gaat het over beveiligingsbeleid, rollen, rechten en verantwoordelijkheden.


Risk Management

Je risico's in kaart brengen is een essentieel onderdeel van je security-aanpak. Goed weten wat de kans is dat je op een bepaalde manier gehackt wordt, en wat de impact zou zijn als het gebeurt, geeft je de juiste kennis om gepaste controles en maatregelen in voege te brengen om je risico's te verminderen.


Compliance

Als organisatie dien je bovendien te voldoen aan relevante wetten, voorschriften en normen op het vlak van cybersecurity. Het gaat dan concreet om securitywetgeving zoals NIS 2, maar ook over privacywetgeving zoals GDPR, branchespecifieke regelgeving en best practice normen (zoals het NIST Cybersecurity Framework). 


Waarom GRC?

Voordelen van een GRC aanpak

  • Een bewustere houding rond cybersecurity binnen je organisatie vermindert het risico op datalekken en aanvallen.
  • Een verbeterd risicobeheer zorgt ervoor dat dreigingen snel geïdentificeerd worden en er gepast op wordt gereageerd.
  • Door relevante wetten en regelgeving na te leven, vermijd je sancties.
  • Vastgelegde procedures verhogen de operationele efficiëntie in het beheren van beveiligingsrisico's.
  • Een gecoördineerde samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen en buiten je organisatie zorgt ervoor dat iedereen aan het zelfde doel werkt: je organisatie beschermen tegen cyberbedreigingen.

Nood aan ondersteuning?

Onze experts beantwoorden met plezier je vragen.