SECURITY & NETWORKING Information Security & Data Protection

Information Security & Data Protection: Bescherm je data en zorg dat informatie de organisatie niet verlaat

  • Beveilig de data zelf
  • Bepaal wat belangrijk is
  • Voorkom dat geheimen lekken

Ga aan de slag met de data zelf

Data beveiligen begint met inzicht in de data. Daarvoor gaan we eerst op zoek naar de belangrijkste data, al dan niet met automatische tools.

Met het overzicht van de informatie kunnen we gaan bepalen hoe er mee omgegaan mag of moet worden. Data classificaties moeten gedefinieerd worden. Aan de hand van labels kunnen dan beschermingsregels opgesteld worden. Daarmee krijgen we dan inzicht in de data.

Samenvattend dus:

  • Discover
  • Classify
  • Protect
  • Monitor

Op devices, in apps, in cloud services of on-premises.

Azure Information Protection