Vermijd eenvoudig technische berekeningsfouten

Engineeringberekeningen zijn een essentieel onderdeel in productontwikkeling. Om complexe calculaties tot een goed einde te brengen, kan je rekenen op PTC Mathcad, een complete en intuïtieve applicatie waarmee je accurate berekeningen uitvoert en documenteert, intellectuele eigendom beveiligt en waarmee je het resultaat van je werk op een begrijpbare manier kan delen. 

Vaak maken ingenieurs gebruik van Excel-spreadsheets om ontwerpcalculaties uit te voeren. Maar in spreadsheets stoot je al snel op grenzen, o.a. op het vlak van wiskundige notatie. Mathcad werd ontworpen voor ingenieurs en biedt dan ook tal van voordelen die ervoor zorgen dat je berekeningen correct gebeuren.

Voordelen van PTC Mathcad

  • Gebruiksvriendelijke interface die standaard wiskundige notatie, tekst, afbeeldingen en grafieken integreert in één document.
  • Ondersteuning voor eenheden: niet-compatibele eenheden in een vergelijking worden gemeld.
  • Zet complexe berekeningen om in begrijpbare taal voor een breder publiek.
  • Perfecte integratie met PTC Creo. De resultaten van je berekening drijven je 3D-model aan.
  • Een uitgebreide user community waarin gratis interessante templates gedeeld worden.