Jullie waren schitterend!!

Het verhuizen van IT-apparatuur klinkt eenvoudig, maar er moesten toch wel een aantal kritische hindernissen worden genomen. En met succes, zo blijkt. We kregen volgende feedback doorgestuurd via e-mail:

--

From: Baertsoen Maarten
To: Koos Duppen - Savaco ; Ben Apers - Savaco
Subject: Jullie waren schitterend!!

Koos, Ben,

Via deze weg wil ik jullie formeel bedanken voor het reeds geleverde werk, met als uitschieter het werk van gisteren.

Jullie onophoudelijke inzet, flexibiliteit en ‘failure-is-not-an-option’ mentaliteit heeft doorheen dit project al meermaals het verschil tussen slagen of falen betekend!
Voor jullie klanten gaan jullie zonder aarzeling ‘the-extra-mile’ en dit wordt bijzonder geapprecieerd.

Savaco overstijgt mijn verwachtingen, zowel op het vlak van samenwerking als expertise. Deze samenwerking wordt bijzonder gesmaakt, dit wordt zonder twijfel een langdurige partnership.

Bedankt!

Met vriendelijke groeten, Cordialement, Mit freundlichen Grüßen,
________________________________________
Maarten Baertsoen
ICT Manager

--

Het spreekt voor zich dat dergelijk bericht ons bijzonder trots maakt. Dit doet deugd. Al snel echter volgt ook de typische Savaco nuchterheid, mooi samengevat door projectleider Koos: "eigenlijk doen we gewoon onze job…" :-)

Cantillana, actief in de bouwsector
Cantillana, actief in de bouwsector

Je IT-infrastructuur verplaatsen? Hoe begin je eraan?

Staat binnenkort een verhuis of verplaatsing van jouw ICT-omgeving gepland? Lees dan ook het artikel '10 tips om de verhuis van je IT-infrastructuur vlot en veilig te laten verlopen.' 

Heb je nog vragen over hoe Savaco je kan helpen bij je IT-infrastructuurproject?