‘Internetconnectiviteit’-incident kordaat aangepakt

Euro-Silo heeft 2 vestigingen: Rodenhuize en Sifferdok. Rodenhuize is de hoofdsite waar ook het hart van de ICT-infrastructuur (incl. alle server apparatuur) zich bevindt. Sifferdok heeft een beperkter aantal werknemers die via een straalverbinding verbonden zijn met de hoofdsite. Marnix Buysse, Technical Manager binnen Euro-Silo over het belang van de connectiviteit tussen de beide locaties:

“Internetconnectiviteit en mailverkeer zijn zeer belangrijk voor Euro-Silo. In onze branche wordt extreem veel gecommuniceerd d.m.v. mail. Bijvoorbeeld alle aanmeldingen van schepen. Het is belangrijk dat beide vestigingen quasi ononderbroken toegang hebben tot de applicaties op de infrastructuur die in Rodenhuize staat. Daarom hebben we een ontdubbelde straalverbinding tussen de 2 sites. En een backupoplossing via VPN gezien beide sites een internetverbinding hebben. Bij uitval van één site kan gezorgd worden dat de ‘getroffen’ site kan surfen over de straalverbinding via de internetverbinding van de andere site.”

Vooreerst ben ik uiterst tevreden over de snelle reactie van de Savaco Service Desk. Ook de professionele interventie van het support team was goed om vaststellen. Zeker tijdens dergelijke kritieke momenten moet je 100% kunnen rekenen op je IT-partner.

Marnix Buysse
Technical Manager Euro-Silo

Internetverbinding down door graafwerken

Ondanks alle maatregelen kan het toch nog mislopen. Zo mocht ook Euro-Silo ondervinden. Tijdens graafwerken in de buurt van Rodenhuize werd een kabel geraakt en viel de internetverbinding op de hoofdsite uit. Gevolg: op dat moment geen internet en e-mailverkeer meer mogelijk. Ook externe partijen met remote toegang lagen er uit. Enkel de interne werking d.m.v. straalverbinding bleef operationeel.

Snelle detectie via SMARRTIS

Bert Baert, Service Manager voor Euro-Silo, beschrijft hoe dit incident werd aangepakt en hoe door snel en correct reageren de overlast werd beperkt:

“Het incident werd initieel gedetecteerd door onze monitoringtool SMARRTIS. Zo werd de Savaco Service Desk gealarmeerd en is de bal snel aan het rollen gegaan. Er werd contact opgenomen met de IT-verantwoordelijke Marnix Buysse – nota bene in verlof! – en al snel werd een concreet actieplan opgesteld. In eerste instantie werd het internetverkeer omgeleid zodat de hoofdsite opnieuw kon surfen maar nu via de internetverbinding in Sifferdok. Een tweede taak was het in- en uitgaande mailverkeer overzetten naar de andere internetlijn. Tot slot werd gezorgd dat ook externe partijen terug toegang hadden tot de Euro-Silo applicaties. De uitdaging voor de Service Desk was om actie te ondernemen zonder een volledig uitgewerkt disaster recovery plan op dat moment. Toch is deze omschakeling vlot gebeurd. Anderhalf uur na ontstaan van de storing was surfen opnieuw mogelijk op de hoofdsite; kort daarna was ook het mailverkeer terug OK. De applicatie duurde iets langer omdat moest gewacht worden voor de DNS-records. Ondanks het feit dus dat nog een aantal failover testen moesten worden uitgevoerd en een aantal procedures nog worden verfijnd, werd dit incident kordaat aangepakt. Dat belooft alleen veel goeds voor de toekomst.”

Lessons learned

Elk nadeel heeft zijn voordeel. Zo trekt Euro-Silo’s Technical Manager Marnix Buysse uit dit incident een aantal lessen:

“Vooreerst ben ik uiterst tevreden over de snelle reactie van de Savaco Service Desk. Ook de professionele interventie van het support team was goed om vaststellen. Zeker tijdens dergelijke kritieke momenten moet je 100% kunnen rekenen op uw IT-partner. Daarnaast heeft dit incident duidelijk gemaakt dat de bestaande netwerkopbouw ook in de praktijk volledig voldoet aan de vooropgestelde eisen. Disaster recovery testen stonden ingepland maar waren nog niet uitgevoerd. Toch was alles op een korte tijdspanne terug up-and-running. Dat is positief om vaststellen. Tot slot, niettegenstaande de snelle reactie van Belgacom en de herstelling van de bekabeling vlot is verlopen, brengen we de DNS hosting nu onder bij een andere bedrijf. Zo kunnen wij zelf de DNS omschakelen wat ons toch opnieuw wat tijd uitspaart. Niet onbelangrijk bij dergelijke incidenten.”