Uitdaging

Kennis borgen voor de toekomst

Al meer dan 100 jaar is Gilbos een innovatieve speler in de textielsector. Het bedrijf met hoofdzetel in Aalst ontwerpt en produceert textielmachines voor garenverwerking en gaat hierbij telkens op zoek naar vernieuwende en duurzame oplossingen. Daarnaast is Gilbos ook een toeleverancier van onderdelen voor verschillende bedrijven en ontwerpbureaus.

Op het vlak van kennisborging en informatiedeling stond Gilbos voor heel wat uitdagingen. "Tot voor kort waren we nog te afhankelijk van rechtstreekse communicatie via e-mail of telefoon, we wilden onze kennis beter loggen en efficiënter kunnen verspreiden", vertelt Bart De Smedt, R&D Manager bij Gilbos. "Daarnaast is het noodzakelijk dat kennis over onze producten up-to-date en beschikbaar blijft gedurende de volledige levenscyclus van onze machines; dat gaat al snel over 20, 25 jaar."

Bovendien zijn de textielmachines van Gilbos stuk voor stuk uniek en op maat ontworpen voor de klant. Ook op dit vlak wil Gilbos de efficiëntie verbeteren. "Dit willen we doen door middel van standaardisatie en configuratie", legt Bart uit. "In plaats van een nieuwe BOM voor elk product, willen we evolueren naar een opbouw op basis van herbruikbare bouwblokken (en BOM's). Dat zorgt meteen ook voor makkelijker onderhoud en maakt voor alle stakeholders duidelijk welke opties er bestaan."

Cruciaal bij dit alles is voor Gilbos dat intellectueel eigendom beschermd blijft. "Kennis is de waarde van ons bedrijf. Dit willen we dan ook waarborgen, zowel op het vlak van interne IP, als naar onze klanten toe."

Bekijk de volledige getuigenis

Bekijk de getuigenis van Gilbos
Aanpak

Parametrisch CAD-design en Product Lifecycle Management

Om al deze uitdagingen toekomstgericht aan te pakken, startte Gilbos met twee initiatieven. In een eerste stap maakte de R&D-afdeling de overstap naar parametrische CAD-software. "Creo Parametric laat beter toe om productinformatie in ons model te documenteren en geeft meer mogelijkheden op het vlak van standaardisatie en configuratie", legt Bart uit.

Om die standaardisatie en configuratie gecentraliseerd uit te bouwen en bovendien de doorstroom van informatie te verbeteren, werd in een tweede stap een Product Lifecycle Managementsysteem ingevoerd: Windchill. Met deze PLM-software kan je alle data en processen tijdens de volledige levenscyclus van je product beheren. Aangezien Windchill web-based is, laat het toe dat ook niet-ontwerpers visualisaties kunnen zien van modellen en zo iedereen toegang heeft tot correcte productinformatie. Belangrijk hierbij was het toewijzen van de juiste rechten aan de verschillende stakeholders: “Zo kunnen we bepalen wie welk stuk van een CAD-onderdeel kan zien, maar ook welke mensen toegang hebben tot de informatie van onze klanten voor wie we als onderaannemer werken. Op die manier beschermen we de intellectuele eigendom van onze klanten”, legt Bart uit.

Snelle implementatie met kickstarttraject

Samen met Savaco koos Gilbos voor een Windchill kickstarttraject. “Windchill Kickstart is een out-of-the-box configuratie van Windchill, gebaseerd op onze ervaring en best practices”, legt Stijn Kimpe, Technology Consultant bij Savaco, uit. “We ontwikkelden deze oplossing om bedrijven te helpen die willen starten met PLM en snel resultaat willen zien. Deze opzet geeft hen een solide fundament om mee verder te bouwen in de toekomst.” Dat was ook zo bij Gilbos: in slechts zes weken was alles klaar om live te gaan met Windchill. “Uiteraard was het hierbij van groot belang om de gebruikers tijdens het traject goed te begeleiden, en hen te tonen hoe en waarom Windchill hen kan helpen hun job beter te doen”, vult Stijn aan.

Resultaat

Geslaagd project met Savaco als copiloot

Nu Gilbos al enkele maanden met de nieuwe software aan de slag is, spreekt Bart van een geslaagd project, dat heel wat voordelen heeft opgeleverd. “Dankzij de automatisatie van taken via Windchill, winnen onze engineers heel wat tijd”, aldus Bart, “Ze kunnen nu meer concentreren op ontwerpen en hoeven zich minder bezig te houden met administratie. Ook fouten worden hiermee gereduceerd. Daarnaast zien we ook dat de efficiëntie verhoogt. Dit blijkt uit het feit dat, ondanks de invoer van nieuwe CAD-software, die toch wat tijd, opleiding en een nieuwe werkmethodiek vergt van onze mensen, onze bedrijfsvoering toch continu kon blijven doorlopen.”

Bart staat graag ook stil bij de rol van Savaco in het welslagen van dit verhaal. “De samenwerking met Savaco is in dit project heel goed verlopen. We appreciëren de flexibiliteit, de snelle respons en de goede ondersteuning van het Savaco-team.” Ook de continue opvolging door Savaco is voor Gilbos een belangrijk voordeel. Savaco-expert Stijn vult nog aan: “Samen met Gilbos denken we alvast na over de volgende stappen. Zo willen we binnenkort werken aan een veiligere login en willen we met behulp van Thingworx Navigate de productdocumentatie nog toegankelijker maken binnen Gilbos. Verder staan ook BOM Transformation Management en een koppeling met het ERP-systeem op de roadmap. We blijven dus ook in de nabije toekomst graag de vertrouwde copiloot van Gilbos.

Neem contact op

Optimaliseer ook jouw productontwikkelingsproces

Savaco helpt je graag om je processen binnen productontwikkeling in kaart te brengen en te optimaliseren. Onze PLM-consultants nemen je proces onder de loep, doen voorstellen voor verbetering en zorgen vervolgens voor de gepaste implementatie van je nieuwe workflow in je PLM-systeem. Benieuwd?