Galloo had nood aan een kwaliteitssysteem

Ook voor Galloo, met hoofdzetel in Menen en marktleider in de recyclage van ferro en non-ferrometalen, is alles omtrent ISO-procedures en veiligheid al jaar en dag een continu aandachtspunt. Het beschikken over een flexibel kwaliteitssysteem is dan ook een absolute noodzaak. Recent werd hiervoor overgeschakeld naar SharePoint. Dit centraal platform moet het beheer van de meer dan 1400 kwaliteitsdocumenten een stuk efficiënter laten lopen over de 50 Galloo sites in 3 verschillende landen.

De voordelen van SharePoint

Waarom koos Galloo precies voor SharePoint als kwaliteitssysteem? Niet alleen is dit samenwerkingsplatform breed inzetbaar doorheen de hele organisatie, SharePoint beschikt ook over heel wat functionaliteiten die inspelen op de specifieke behoeften van eenieder die verantwoordelijk is voor het dagdagelijks managen van het kwaliteitsproces. Galloo’s IT verantwoordelijke Filip Verborgh somt de voor hen voornaamste voordelen van SharePoint op:

  • Eenvoudig toevoegen, wijzigen en/of verwijderen van documenten.
  • Ingebouwd versiebeheer van de documenten.
  • Automatische start van workflows bij het finaliseren van een document.
  • Eenvoudig opzoeken/filteren van documenten aan de hand van metadata of aan de hand van ‘full tekst search’.
  • Toekennen van toegangsrechten tot de bibliotheken via Active Directory integratie.
  • Getekende documenten hoeven niet meer fysiek bewaard te worden.
  • Mogelijkheid om, in eigen beheer, het systeem uit te breiden voor ander diensten o.a. marketing, personeelsdienst, finance, …

sharepoint galloo

Resultaat: meer efficiëntie en minder papierwerk

Met de invoering van dit nieuwe kwaliteitssysteem blijven ook de resultaten niet achterwege. Ondertussen is er een merkbare verbetering in de efficiëntie van de dagelijkse processen binnen de onderneming. Er is een stuk minder papierwerk doordat processen waar papier voor gebruikt werd nu vervangen zijn door een geautomatiseerd systeem. Tenslotte is er meer vertrouwen dat de documentatie correct en up-to-date is, iets wat voordien niet altijd het geval was.

 Gezien de geografische spreiding van onze filialen levert het elektronisch goedkeuren van documenten een veel kortere doorlooptijd en bijgevolg een enorme tijdswinst op. Met als bijkomend voordeel nog dat er onderweg geen documenten meer ‘verloren’ raken.

Filip Verborgh
It verantwoordelijke Galloo

SharePoint als kwaliteitssysteem bij u?

Savaco heeft een uitgebreid aanbod aan oplossingen om bedrijven efficiënter te laten samenwerken en bedrijfsprocessen te automatiseren en te optimaliseren. Wil u weten hoe we uw Quality, Environment, Safety en Health processen en onderliggende systemen kunnen verbeteren, neem dan vrijblijvend contact met ons op. We gaan graag de dialoog aan met u!