DATA & Al Meerwaarde halen uit je bedrijfsdata

Data-inzichten: wat je kan leren uit data

Haal bruikbare inzichten uit de enorme hoeveelheid informatie die je organisatie genereert, en neem sneller goede beslissingen.

Slim omgaan met je bedrijfsinformatie

Elke dag moeten er binnen je organisatie beslissingen genomen worden die een impact hebben op je werking, medewerkers, klanten, ...  Deze beslissingen snel én goed kunnen maken is enorm belangrijk. Wij helpen jou daarom om data samen te brengen uit diverse bronnen, bieden oplossingen voor data-analyse en -visualisatie en helpen je policies omtrent datagebruik te bepalen.

Lees verder...

Wat wil je met je data bereiken?

Welke inzichten kan data-analyse jou opleveren?

  • Voorspel toekomstige klantenvragen op basis van vorige aankopen
  • Analyseer risico's, kwaliteitsvereisten en incidenten om je kwaliteitsbeleid te optimaliseren
  • Verbeter je dienstverlening naar klanten toe dankzij een analyse van doorlooptijden
  • Verbeter de overall operational efficiency van je productielijn
  • Maak predictive maintenance van je machines mogelijk op basis van sensordata

Ken je gegevens

We worstelen allemaal met de toevloed aan informatie die dagelijks vanuit verschillende hoeken op ons afkomt. Het is daarom belangrijk om goed te weten over welke data je vandaag beschikt en welke nieuwe gegevens je nodig hebt om nieuwe inzichten te verwerven. Met welke datastromen ga jij aan de slag?

Bestaande data

Haal meer uit je bedrijfsdata

Jouw organisatie creëert en ontvangt dagelijks een enorme hoeveelheid aan data: uit elke hoek van je business zijn gegevens beschikbaar. Maar gebruik je die gegevens ook? Niet minder dan 87% van de organisaties gebruiken hun bestaande data nog niet optimaal (bron: Gartner 2018).

Nochtans kunnen tal van gegevens die je nu al hebt, je helpen om meer inzicht te verwerven in je klanten en processen, zodat je betere beslissingen kan nemen en jouw business kan optimaliseren of zelfs volledig heruitvinden. Met Business Intelligence-technologie en data-analyse kan je bedrijfsgegevens ontginnen en kan je ze omzetten in waardevolle inzichten.


Nieuwe datastromen

Boor nieuwe datastromen aan

Terzelfdertijd maken nieuwe technologieën - denk maar aan Internet of Things - het mogelijk om nog meer en nieuwe gegevens te verzamelen over je product, je klant, je productieproces, ... Slimme, geconnecteerde toestellen, uitgerust met tal van sensoren, vormen een onuitputtelijke bron aan nieuwe datastromen. Dankzij slimme technologie voor datacaptatie en IoT kan je deze nieuwe databronnen aanboren en er je voordeel uit halen.

Welke gegevens zijn voor jou waardevol en welke inzichten over jouw onderneming mis je op vandaag? Ook nieuwe gegevens onderwerp je best aan de nodige analyses. Zo kan je ze verfijnen tot nuttige inzichten.


Nood aan inspiratie?

We brengen je graag op ideeën

Wanneer je met data aan de slag gaat, open je een waaier aan mogelijkheden om je business beter te begrijpen, en uiteindelijk te groeien tot een echte datagedreven organisatie. Weet je nog niet meteen wat je met je huidige bedrijfsdata kan doen? Of ben je op zoek naar manieren om nieuwe data te verzamelen? Tijdens een data use case discovery workshop denken onze experts samen met jou na hoe je meerwaarde kan halen uit data.